HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Tegemoetkomingen bij ernstige ziekten

Bij een ernstige ziekte lopen de medische kosten vaak hoog op. Daarom komt CM-Hospitaalplan tegemoet in de medische kosten bij een aantal ernstige aandoeningen.

Welke aandoeningen?

CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten voor de behandeling van onder meer:

 • kwaadaardige tumoren (bv. kanker); 
 • hersentumoren; 
 • kwaadaardige bloedziekten (bv. leukemie, ziekte van Hodgkin); 
 • neuromusculaire aandoeningen zoals multiple sclerose (MS) en amyotrofe lateraalsclerose (ALS); 
 • ziekte van Parkinson; 
 • meningitis; 
 • aids; 
 • levercirrose als gevolg van hepatitis; 
 • diabetes type 1; 
 • nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse; 
 • mucoviscidose; 
 • systeemsclerodermie met orgaanaantasting; 
 • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Welke kosten worden vergoed?

Onderstaande kosten voor medisch noodzakelijke ambulante zorg worden vergoed als ze rechtstreeks verband houden met de ernstige ziekte. 

 • Remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling
  >>> Wordt volledig vergoed. 
 • Ereloonsupplementen
  >>> Worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. 
 • Prothesen en orthopedische toestellen
  >>> De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed indien niet geplaatst tijdens een opname. 
 • Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal
  >>> Worden volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering hiervoor tegemoetkomt.
 • Huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen
  >>> Wordt volledig vergoed. 
 • Niet-dringend ziekenvervoer (vanaf 01-01-2023*)
  >>> Het persoonlijk aandeel voor niet-dringend ziekenvervoer aangevraagd aan de dienst Mutas in het kader van een oncologische behandeling of nierdialyse wordt vergoed tot maximum 250 euro per kalenderjaar.

Aangifte en uitbetaling

Informatie over de aangifte en de uitbetaling lees je in de rubriek 'Aangifte en Uitbetaling'.

* Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Controledienst voor de ziekenfondsen.

Ga ook naar