HomeCM-verzekeringenCM-Hospitaalplan

Hospitalisatie

Bij opname (ook bij dagopname) in een algemeen ziekenhuis wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapsverwikkelingen ontvang je een tegemoetkoming voor onderstaande kosten.

Wettelijke forfaits en remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling
>>> Worden volledig vergoed. 

Verblijfskosten  
>>> Het remgeld en het forfait voor de geneesmiddelen worden volledig vergoed, ongeacht de kamerkeuze.
>>> Het kamersupplement voor een eenpersoonskamer wordt vergoed tot 55 euro per dag. 

Ereloonsupplementen
>>> Worden vergoed tot 100% van het vastgelegde tarief, ongeacht de kamerkeuze.  
De franchise, die enkel wordt toegepast op de tegemoetkoming voor ereloonsupplementen bij opnames in een eenpersoonskamer, bedraagt:
• 0 euro bij een opname voor een bevalling;
• 100 euro per opname bij een klassieke opname met overnachting;
• 175 euro per opname bij een dagopname.
Deze franchises zijn toepasbaar per ziekenhuisopname met een maximum van 350 euro per kalenderjaar. 

Honoraria buiten de verplichte ziekteverzekering
>>> Honoraria voor prestaties die wettelijk mogen worden aangerekend maar die de ziekteverzekering niet terugbetaalt, worden vergoed tot 200 euro per hospitalisatie indien ze niet vallen onder de uitsluitingen van de verzekering. 

Prothesen en orthopedische toestellen
>>> De eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedische toestel op doktersvoorschrift wordt volledig vergoed. 

Implantaten en parafarmaceutische producten 
>>> Terugbetaalbare implantaten worden volledig vergoed.
>>> Niet-terugbetaalbare implantaten en parafarmaceutische producten (bv. steunkousen, halskragen) worden volledig vergoed tot 2.500 euro per hospitalisatie indien ze wettelijk mogen worden aangerekend. 

Geneesmiddelen  
>>> Terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed.
>>> Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed tot 2.500 euro per hospitalisatie. 

Terugbetaalbaar medisch materiaal
>>> Wordt vergoed tot 1.000 euro per hospitalisatie. Als de kosten hoger oplopen is er een bijkomende terugbetaling vanuit het pakket CM-diensten en -voordelen. 

Terugbetaalbaar gipsmateriaal
>>> Wordt volledig vergoed. 

Bijzondere waarborgen

Er geldt een bijzondere waarborg bij een opname: 

  • voor een borstverkleining
  • voor een ingreep om zwaarlijvigheid te behandelen; 
  • ten gevolge van een voorafbestaande toestand

Aangifte en uitbetaling

Informatie over de aangifte en de uitbetaling lees je in de rubriek 'Gemakkelijke aangifte en vlotte uitbetaling'.

Ga ook naar