HomeCM-verzekeringenCM-Hospitaalplan

Voor- en nazorg

Een ziekenhuisopname gaat vaak gepaard met onderzoeken vooraf, en controle, nazorg en revalidatie achteraf. Daarom vergoedt het CM-Hospitaalplan ook onderstaande kosten die rechtstreeks verband houden met een gewaarborgde hospitalisatie en zich voordoen vanaf één maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna.

 • Remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling
  >>> Wordt volledig vergoed. 
 • Ereloonsupplementen
  >>> Worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. 
 • Prothesen en orthopedische toestellen
  >>> De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed indien niet geplaatst tijdens de opname. 
 • Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal
  >>> Worden volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering hiervoor tegemoetkomt. 
 • Herstelverblijf
  >>> Het dagtarief voor een herstelverblijf in Ter Duinen (Nieuwpoort), Hooidonk (Zandhoven) en Nivezé (Spa) wordt voor de helft terugbetaald voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar. 
 • Dringend ziekenvervoer
  >>> Het wettelijk remgeld voor dringend ziekenvervoer (100 of 112) wordt terugbetaald tot 250 euro per kalenderjaar. Voorwaarde is dat het vervoer gevolgd wordt door een door het CM-Hospitaalplan gewaarborgde ziekenhuisopname.
  >>> Voor niet-dringend ziekenvervoer is er een CM-tegemoetkoming vanuit het pakket CM-diensten en -voordelen.
 • Daghospitalisaties
  >>> Worden vergoed indien een dagziekenhuisforfait groep 1 tot 7 werd aangerekend.

Uitsluitingen

De waarborg 'voor- en nazorg' geldt niet voor

 • daghospitalisaties waarvoor enkel een forfait chronische pijn 1, 2 of 3, een miniforfait of dringende verzorging in een ziekenhuisbed, een toediening intraveneus infuus, een forfait manipulatie poortkatheder, een forfait gipskamer of een forfait oncologische basiszorg werd aangerekend; 
 • hospitalisaties voor tandzorg en het verwijderen van wijsheidstanden.

Ga ook naar