HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Voor- en nazorg

Een hospitalisatie gaat vaak gepaard met onderzoeken vooraf, en controle, nazorg en revalidatie achteraf. Daarom vergoedt CM-Hospitaalplan ook onderstaande kosten die rechtstreeks verband houden met een gewaarborgde hospitalisatie en zich voordoen vanaf één maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna.

 • Remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling
  >>> Wordt volledig vergoed. 
 • Ereloonsupplementen
  >>> Worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. 
 • Prothesen en orthopedische toestellen
  >>> De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed indien niet geplaatst tijdens de hospitalisatie. 
 • Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal
  >>> Worden volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering hiervoor tegemoetkomt. 
 • Herstelverblijf
  >>> Het dagtarief voor een herstelverblijf in Ter Duinen (Nieuwpoort), Hooidonk (Zandhoven) en Nivezé (Spa) wordt voor de helft terugbetaald voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar. 
 • Kortverblijf (vanaf 01-01-2023*)
  >>> De kosten voor opvang en verzorging in een kortverblijf worden vergoed aan 50% van het werkelijk betaalde bedrag met een maximum van 15 euro per kortverblijfdag met overnachting, voor maximaal 28 kortverblijfdagen met overnachting per kalenderjaar.
  >>> Voor kortverblijf is er een CM-tegemoetkoming vanuit het pakket CM-diensten en -voordelen.
 • Dringend ziekenvervoer
  >>> Het wettelijk remgeld voor dringend ziekenvervoer (100 of 112) wordt terugbetaald tot 250 euro per kalenderjaar. Voorwaarde is dat het vervoer gevolgd wordt door een door CM-Hospitaalplan gewaarborgde hospitalisatie.
  >>> Voor niet-dringend ziekenvervoer is er een CM-tegemoetkoming vanuit het pakket CM-diensten en -voordelen.

Uitsluitingen

De waarborg 'voor- en nazorg' geldt niet voor hospitalisaties voor tandzorg en het verwijderen van wijsheidstanden, bij bepaalde daghospitalisaties zoals forfait chronische pijn, bij daghospitalisaties voor manipulatie poortkatheter en bij daghospitalisaties voor oncologische basiszorg.

* Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Controledienst voor de ziekenfondsen.

Ga ook naar