HomeWat te doen bij?Gezinswijzigingen

Wat te doen bij pensionering?

Wie de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, hoeft geen pensioenaanvraag meer te doen. Enkel wie vervroegd met pensioen gaat, moet nog een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. 

Voor het ziekenfonds zijn geen specifieke formaliteiten nodig om de hoedanigheid van gepensioneerde te krijgen. Als je met pensioen gaat, wordt het ziekenfonds hiervan namelijk automatisch op de hoogte gebracht door de betrokken rijksdienst, zodat je zelf niets moet doen. Verwittig enkel zelf je ziekenfonds indien je een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt.

Je zult wel naar het CM-kantoor worden uitgenodigd om na te gaan of je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming.

Goed om te weten

Ben je pensioengerechtigde in België maar woon je in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Dan kun je je in het woonland inschrijven met een Belgisch formulier E 121. Je hebt dan alle rechten op gezondheidszorg volgens het sociale zekerheidsstelsel van je woonland.

Om verzekerd te zijn bij een tijdelijk verblijf in een ander land, bij een geplande ingreep in het buitenland of bij terugkeer naar België, dien je rekening te houden met bepaalde procedures.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen