HomeWat te doen bij?GezinswijzigingenPensionering

Belgische gepensioneerden woonachtig in een ander land

Ben je pensioengerechtigde in België maar woon je in een ander EER-land (landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland? Dan kun je je in het woonland inschrijven met een Belgisch formulier S1. Je hebt dan alle rechten op gezondheidszorg volgens het sociale zekerheidsstelsel van je woonland.

Om verzekerd te zijn bij een tijdelijk verblijf in een ander land, bij een geplande ingreep in het buitenland of bij terugkeer naar België, dien je rekening te houden met bepaalde procedures.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Als je tijdelijk naar het buitenland gaat, moet je in zes specifieke situaties een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meenemen voor jou en je reisgenoten. In België en in je woonland heb je de EZVK niet nodig.

Moet je een EZVK meenemen, dien je ze aan te vragen bij je ziekenfonds in België. Bij de verzekeringsinstelling in je woonland kun je ze niet krijgen. Als CM-lid bestel je de EZVK in het CM-kantoor of online.

De EZVK is persoonsgebonden en bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering.

Geplande behandeling in het buitenland

Voor een geplande behandeling in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland heb je vooraf toestemming nodig. Je ziekenfonds in België is daarvoor bevoegd.

  • Je richt je aanvraag tot de verzekeringsinstelling van je woonland.
  • Deze zal je aanvraag behandelen en voorleggen aan je Belgisch ziekenfonds (CM).
  • CM zal al dan niet de goedkeuring geven en deze terugsturen naar de verzekeringsinstelling in je woonland.

Voor een geplande behandeling in je woonland of in België is deze toestemming niet nodig.

Terugkeerrecht in België

België kent een terugkeerrecht toe. Met je Belgische elektronische identiteitskaart (eID):

  • heb je recht op de terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de Belgische ziekteverzekering.
  • hoef je geen voorafgaande toestemming te krijgen van je woonland voor een geplande behandeling in België.

Heb je geen eID? De isi+-kaart geeft je dezelfde rechten. Deze kaart kun je aanvragen bij je ziekenfonds.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen