HomeAlle dossiersGezinswijzigingenPensionering

Belgische gepensioneerden woonachtig in een ander land


Ben je pensioengerechtigde in België maar woon je in een ander EER-land (landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland? Dan kun je je in het woonland inschrijven met een Belgisch formulier E 121. Je hebt dan alle rechten op gezondheidszorg volgens het sociale zekerheidsstelsel van je woonland.

Om verzekerd te zijn bij een tijdelijk verblijf in een ander land, bij een geplande ingreep in het buitenland of bij terugkeer naar België, dien je rekening te houden met bepaalde procedures.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Als je tijdelijk naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op reis, moet je de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meenemen.

  • De EZVK is het bewijs dat je in orde bent met de ziekteverzekering.
  • De kaart is persoonsgebonden en moet dus voor elk gezinslid aangevraagd worden.
  • Als je medisch noodzakelijke zorg geniet, geeft de EZVK recht op de terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds. Indien nodig kun je ook achteraf de terugbetaling verkrijgen. Bezorg daarvoor je facturen aan CM.
  • De kaart is geldig in alle EU-landen, Australië, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen en Zwitserland.
  • Je hebt hem niet nodig in België en je woonland.

De EZVK moet je aanvragen bij je ziekenfonds in België. Bij de verzekeringsinstelling in je woonland kun je hem niet krijgen.
Als CM-lid bestel je de EZVK in het CM-kantoor of online.

Geplande behandeling in het buitenland

Voor een geplande behandeling in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland heb je vooraf toestemming nodig. Je ziekenfonds in België is daarvoor bevoegd.

  • Je richt je aanvraag tot de verzekeringsinstelling van je woonland.
  • Deze zal je aanvraag behandelen en voorleggen aan je Belgisch ziekenfonds (CM).
  • CM zal al dan niet de goedkeuring geven en deze terugsturen naar de verzekeringsinstelling in je woonland.

Voor een geplande behandeling in je woonland of in België is deze toestemming niet nodig.

Terugkeerrecht in België

België kent een terugkeerrecht toe. Met je Belgische elektronische identiteitskaart (eID):

  • heb je recht op de terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de Belgische ziekteverzekering.
  • hoef je geen voorafgaande toestemming te krijgen van je woonland voor een geplande behandeling in België.

Heb je geen eID? De isi+-kaart geeft je dezelfde rechten. Deze kaart kun je aanvragen bij je ziekenfonds.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen