HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloopLoopbaanonderbreking

Vrijstelling werkloosheid voor mantelzorgers

Als je volledig werkloos bent en mantelzorg verleent, moet je tijdelijk niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

 • Je krijgt een vrijstelling van 1 of 2 maanden per persoon die palliatieve zorg nodig heeft.
  Wie een vrijstelling van een maand kreeg, kan een verlenging van nog een maand krijgen.
 • Je krijgt een vrijstelling van 3 tot 12 maanden als je een zwaar ziek familielid of een gehandicapt kind verzorgt.
  Verleningen van 3 tot 12 maanden zijn mogelijk, maar de vrijstelling mag nooit langer dan 48 maanden duren.

Tijdens deze periode ontvang je een dagbedrag van de RVA.

Voorwaarden

 • Je bent volledig werkloos.
 • Je verleent:
  • palliatieve zorg
  • zorg aan een zwaarziek gezinslid of familielid van hoogstens de tweede graad: (schoon)zoon, (schoon)dochter, kleinkind, (schoon)ouder, grootouder, (schoon)broer of (schoon)zus.
  • zorg aan een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

Wat te doen?

Dien de aanvraag in bij de RVA via het zogeheten formulier C 90. 

Voeg daarbij een verklaring op eer dat je de mantelzorg effectief zult verlenen en:

 • ofwel een medisch attest dat de persoon palliatieve zorg of zorg als zwaar zieke nodig heeft;
 • ofwel een attest van een bevoegde instantie dat het kind een handicap heeft.

Goed om te weten

 • Deze regeling geldt sinds 1 januari 2015.
 • Er kan maar één werkloze tegelijkertijd vrijgesteld worden om zorg te verlenen aan een persoon.
 • Als de vrijstelling wordt geweigerd, kun je binnen de drie maanden een beroep aantekenen voor de Arbeidsrechtbank.

Meer informatie

 • Neem contact op met de Hulpkas of met je vakbond.
 • Surf naar www.rva.be.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen