Wat te doen bij mantelzorg?

Een persoon met een ziekte of beperking thuis opvangen is niet makkelijk. Gelukkig staat CM mantelzorgers bij met advies en ondersteuning.

Om thuis- of mantelzorg vlot te laten verlopen, komen er heel wat vragen naar boven. Bij wie kun je terecht? Op welke premies heb je recht? Dienst Maatschappelijk Werk helpt jou op weg. De dienst biedt ondersteuning op maat. En houdt rekening met het welzijn van alle betrokkenen. 

Waarmee helpt dienst Maatschappelijk Werk jou nog? 

 • Merk je dat er nood is aan een vergadering met alle betrokkenen, onder wie de verschillende zorgverleners? Dan is een Zorgoverleg de oplossing. Er wordt samen nagedacht over de noden en taken en het opstellen van een zorgplan.  
 • Meer informatie nodig over psychiatrische of palliatieve thuiszorg? Ook bij deze complexe thuiszorgsituaties helpt de dienst je op weg.   

Erkenning als mantelzorger

Via CM kun je 2 soorten erkenning aanvragen: zonder sociaal recht of met sociaal recht.

Dankzij het sociaal recht kun je mantelzorgverlof aanvragen. Want zorgen voor iemand is soms moeilijk te combineren met een job. Bij het sociaal recht zijn er strengere medische criteria van de zorgbehoefte opgesteld. 

Aanvraag erkenning (zonder sociaal recht)

Wat zijn de voorwaarden voor de mantelzorger?

 • Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen erkend worden.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verblijft in België.  
 • Je zorgt regelmatig voor een zorgbehoevend persoon.
 • Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
 • Minstens één professionele zorgverlener staat jou bij in de zorg.  
 • Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager. 

Wat zijn de voorwaarden voor de zorgvrager?

 • Je hebt zorg nodig door een ziekte of handicap.
 • Je bent niet langer dan negentig dagen opgenomen in een residentiële zorginstelling.
 • De hulp verhoogt je zelfredzaamheid en zorgt dat je sociale contacten behouden blijven. 

Hoe vraag je het aan?

 • Vul het aanvraagformulier in en onderteken die.
 • De mantelzorger bezorgt het aan CM binnen de dertig dagen na ondertekening.  
 • Na de goedkeuring ontvang je binnen de twaalf weken een attest. Je bent dan erkend als mantelzorger vanaf de datum van ondertekening van de aanvraag. 

Einde erkenning

Wijzigt jullie situatie en voldoe je niet langer aan de criteria? Dan moet je dit aan CM melden.  
De erkenning stopt:

 • op verzoek of overlijden van de mantelzorger of zorgvrager;
 • bij overlijden van de mantelzorger of zorgvrager;
 • als de zorgvrager geen zorg meer nodig heeft;
 • als de zorgvrager permanent opgenomen wordt in een zorginstelling (meer dan negentig dagen);
 • als de mantelzorger niet meer voldoet aan de erkenningscriteria;
 • bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing. 

Belangrijk:

 • De erkenning als mantelzorger biedt geen extra voordelen.  
 • Mantelzorg is geen beroepsbezigheid. Als je een ziekte- of moederschapsuitkering ontvangt, zal de adviserend arts nagaan of de mantelzorg verenigbaar is met je algemene gezondheidstoestand. Deze zal zijn beslissing per brief laten weten. Als je toestemming hebt, mag je de mantelzorg starten of verderzetten.  

Aanvraag erkenning (met sociaal recht)

Wat zijn de voorwaarden voor de mantelzorger?

 • Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen erkend worden.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verblijft in België.  
 • Je zorgt voor een zorgbehoevend persoon gedurende minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar.
 • Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
 • Minstens één professionele zorgverlener staat jou bij in de zorg.  
 • Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager. 

Wat zijn de voorwaarden voor de zorgvrager?

 • Je hebt zorg nodig door een ziekte of handicap.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verblijft in België.  
 • Je bent niet langer dan negentig dagen opgenomen in een residentiële zorginstelling.
 • Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar en voldoet aan een medisch criterium van zorgbehoefte

Medisch criterium zorgbehoefte

 • Erkend zijn als kind met een handicap met een score van:
  • minstens twaalf punten voor de drie pijlers die de handicap evalueren;
  • of minstens zes punten bij de evaluatie van de derde pijler (gevolgen voor de omgeving van het kind).  
 • Als kind recht geven op verhoogde kinderbijslag (oude wetgeving kinderbijslag).
 • Een score van minstens twaalf punten hebben voor de graad van zelfredzaamheid in het kader van het onderzoek medische voorwaarden voor personen met een handicap.
 • Met een score van minstens twaalf punten recht hebben op:
 • Recht hebben op de uitkering 'Hulp van derden'.
 • Als ambtenaar recht hebben op een medisch pensioen en een uitkering 'Hulp van derden' met minstens twaalf punten.
 • Een score hebben van 35 punten op de BEL-schaal in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
 • Een score hebben van minstens 13 punten op de BELRai screener of minstens 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL.
 • Volgens de KATZ-schaal recht hebben op het B- of C-forfait.
 • Voldoen aan een van de medische criteria voor het zorgforfait voor chronisch zieken

Hoe aanvragen?

 • Vul het aanvraagformulier in en onderteken het.
 • Bezorg dit formulier aan CM binnen de dertig dagen na ondertekening  
 • Na de goedkeuring ontvang je binnen de twaalf weken een attest. Je bent dan erkend als mantelzorger vanaf de datum van ondertekening van de aanvraag.
 • Dit attest blijft één jaar geldig. Hiermee kun je mantelzorgverlof aanvragen. 

Einde erkenning

Wijzigt jullie situatie en voldoe je niet langer aan de criteria? Dan moet je dit aan CM melden. 

De erkenning stopt:

 • op verzoek of overlijden van de mantelzorger of zorgvrager;
 • als de zorgvrager geen zorg meer nodig heeft;
 • als de zorgvrager permanent opgenomen wordt in een zorginstelling (meer dan negentig dagen);
 • als de mantelzorger niet meer voldoet aan de erkenningscriteria;
 • bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing.