HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloopLoopbaanonderbrekingRegelingen voor werknemers

Palliatief verlof voor werknemers

Als werknemer kun je loopbaanonderbreking nemen om zorg te dragen voor een terminaal zieke persoon. Voor dit palliatief verlof krijg je een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Er bestaan twee soorten palliatieve verloven.

  • Je gaat minder werken. Je kunt het aantal werkuren met maximaal 50 procent verminderen. Deze vorm van palliatief verlof kan alleen als je een voltijdse betrekking hebt.
  • Je stopt volledig met werken. Dit palliatief verlof is zowel mogelijk voor wie voltijds als voor wie deeltijds werkt.

Wat te doen?

Dien een schriftelijke aanvraag in bij je werkgever samen met een medisch attest van de behandelende arts met de vermelding dat je je bereid verklaart palliatieve verzorging te verlenen.

Overhandig de aanvraag tot palliatief verlof persoonlijk aan je werkgever, die een afschrift tekent als ontvangstbewijs. Of stuur de aanvraag aangetekend op.

Werknemers, enkel tewerkgesteld in de privésector, kunnen hun aanvraag ook online invullen via www.mysocialsecurity.be.

Goed om te weten

Bovenop de uitkering van de RVA maak je als werknemer ook aanspraak op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk of je vakbond.

Bedragen, formulieren en brochures vind je op www.rva.be.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen