HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloopLoopbaanonderbreking

Mantelzorguitkering voor zelfstandigen

Als zelfstandige kun je je beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken om zorg te dragen voor een ernstig ziek of palliatief familielid. De aanvraag en uitbetaling verlopen via je sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden

 • Je verzorgt:
  • je partner;
  • of een bloed- of aanverwant tot de tweede graad;
  • of een persoon die officieel op jouw adres woont. 
 • Je kind is:
  • jonger dan 21 jaar en voor minstens 66% lichamelijk of geestelijk ongeschikt of heeft een aandoening waarvoor minstens vier punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal;
  • minstens 21 jaar en jonger dan 25, en krijgt een integratietegemoetkoming.
 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e):
  • in hoofdberoep;
  • of in bijberoep en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep;
  • of na de pensioenleeftijd en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je hebt je sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de onderbreking begint.
 • Je onderbreekt je activiteit minimaal één maand voor 100% of minstens 50%. 

Wat te doen?

Vraag je uitkering aan bij je sociaal verzekeringsfonds samen met een medisch attest van de behandelende arts, die de ernst van de ziekte of palliatieve toestand van je familielid bevestigt.

Doe dit aangetekend of tegen ontvangstbewijs binnen de vier weken na de onderbreking van je activiteit.

Per aanvraag kan je de mantelzorguitkering maximaal zes maanden ontvangen. Meerdere aanvragen zijn mogelijk, maar tijdens je volledige loopbaan kan je de uitkering nooit langer dan twaalf maanden krijgen.

Goed om te weten

Voor het kwartaal volgend op het begin van de onderbreking wordt er vrijstelling van sociale bijdragen toegestaan. Dit kwartaal telt mee voor je pensioenloopbaan.

Meer informatie

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen