HomeWat te doen bij?Wonen/werken in het buitenland

Wonen en werken buiten de EER of Zwitserland

Verhuis je naar een ander land dan een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland om er te werken voor een buitenlandse werkgever? Neem dan voor je vertrek contact op met je CM-ziekenfonds. Informeer er wat je moet doen om in orde te blijven met de ziekteverzekering en wat terugbetaald wordt.

In je nieuwe woonland, moet je je inschrijven in een plaatselijke ziekenfonds. In sommige landen gebeurt dit automatisch via de werkgever, in andere moet je je zelf aanmelden. Omdat de ziekteverzekering niet overal zo uitgebreid is als de Belgische, kun je je extra beschermen door: 

  • een bijkomende privé-verzekering te nemen; 
  • een bijdrage te betalen aan de RSZ om aan te sluiten bij het Belgische systeem van 'Overzeese Sociale Zekerheid'. 

Keer je terug naar België? Dan kan je ziekenfonds je recht op ziekteverzekering opnieuw onderzoeken. 

Meer informatie

Surf naar de website 'Sociale Zekerheid'. Je vindt er onder meer een applicatie met informatie per land.

Ga ook naar