HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalTerugbetaling ziektekosten

Elektronisch getuigschrift (eAttest)

Na een raadpleging ontvang je van je zorgverlener een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kan terugbetalen. 

Door de digitalisering kunnen huisartsen, tandartsen en specialisten (in privépraktijk) er voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je zorgverlener. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds. 

Je zorgverlener zal je een ontvangstbewijs geven. Dit moet je niet indienen bij je ziekenfonds. Hou het bewijs evenwel bij tot de tegemoetkoming op je rekening staat of indien je aanspraak maakt op een aanvullende terugbetaling van een extra verzekering. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je ook informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds.

Het eAttest is het niet verplicht. Elke zorgverlener kan zelf kiezen om het eAttest al dan niet te gebruiken. 

Voordelen eAttest

  • Minder administratie.
  • Automatische terugbetaling zonder het risico om attesten te verliezen.
  • Snellere terugbetaling.
  • Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik.

Ga ook naar