Digitaal getuigschrift (eAttest)
HomeAlle dossiersZiekte of ongevalTerugbetaling ziektekosten

Digitaal getuigschrift (eAttest)


Na een raadpleging ontvang je van je huisarts een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kan terugbetalen. 

Door de digitalisering kan je huisarts er voortaan voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds. 

Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat. Je hoeft dit bewijs dus niet in te dienen bij je ziekenfonds. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je wel informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds.

Voordelen

  • Minder administratie.
  • Automatische terugbetaling zonder het risico om attesten te verliezen.
  • Snellere terugbetaling.
  • Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik.

Goed om te weten

Voorlopig kunnen enkel huisartsen een eAttest naar het ziekenfonds sturen. Bovendien is het niet verplicht. Elke huisarts kan zelf kiezen om het eAttest al dan niet te gebruiken. Je kunt vragen om het te doen, maar de beslissing ligt bij je arts.

Ga ook naar