HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalTerugbetaling ziektekosten

Getuigschrift voor verstrekte hulp

Na een raadpleging bij of behandeling door een dokter of andere zorgverlener ontvang je een 'Getuigschrift voor verstrekte hulp'. Het geeft recht op de terugbetaling door het ziekenfonds en bewijst wat je de zorgverlener hebt betaald.


Getuigschrift voor verstrekte hulp  

1
Ruimte voor eigen gegevens.
Plak hier een gele klever. Dan zijn
alle gegevens meteen correct en
kan het ziekenfonds de
terugbetaling vlot verwerken.


Code(s) die staan voor de prestatie(s)
die werden verricht.
De omschrijving van vaak voorkomende
codes vind je op de tarievenpagina's.


Kader waarin de zorgverlener ofwel het
betaalde bedrag vermeldt, ofwel 'ja',
ofwel 'nee'.
'Ja' betekent dat je remgeld betaalde;
'nee' dat je geen remgeld betaalde.
Deze informatie dient om de teller
van je maximumfactuur bij te houden.


Ontvangstbewijs waar de zorgverlener
moet noteren hoeveel je betaald hebt.
Dit bewijs is voor jou bestemd.
Je zorgverlener mag dit niet zelf bijhouden.

Veelgestelde vragen

  • Wat gebeurt er als het getuigschrift onleesbaar is?  
  • Ook als je vindt dat het getuigschrift niet leesbaar is, dien je het in bij je ziekenfonds. Als het ziekenfonds het getuigschrift niet kan verwerken, stuurt het een correctiedocument naar de arts. Nadat de arts dit ingevuld heeft, schrijft het ziekenfonds de terugbetaling over op je bankrekening. 
  • Hoeveel tijd heb ik om mijn getuigschrift in te dienen? 
    Je hebt twee jaar de tijd om je getuigschrift bij het ziekenfonds in te dienen. Lees meer 
  • Wat als ik mijn getuigschrift verlies? 
    Als je je getuigschrift niet meer terugvindt, kan je een duplicaat aanvragen. Lees meer

Ga ook naar