HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalTerugbetaling ziektekosten

Hoelang blijven getuigschriften voor verstrekte hulp geldig?

Doktersbriefjes en andere getuigschriften voor verstrekte hulp komen gedurende twee jaar in aanmerking voor terugbetaling. 

Je hoeft ze dus niet jaarlijks voor Nieuwjaar aan je ziekenfonds te bezorgen.

Concreet moet je ze aan het ziekenfonds bezorgen binnen de twee jaar na het einde van de maand waarin de zorg werd verleend. Nadien zijn ze verjaard en kunnen ze niet meer worden terugbetaald. 

Afwijkingen zijn enkel mogelijk: 

  • bij overmacht en mits de goedkeuring door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (bv. bij langdurige hospitalisatie in coma); 
  • indien de verjaringstermijn bij aangetekend schrijven werd tegengehouden of gestuit (bv. naar aanleiding van een inbeslagname van de getuigschriften voor gerechtelijk onderzoek).

Goed om te weten

Voor een correcte terugbetaling is het soms belangrijk om de getuigschriften voor verstrekte hulp meteen bij het ziekenfonds in te dienen. Dit is onder meer het geval bij een orthodontische behandeling omdat er strikte behandelings- en meldingstermijnen gelden. 

Ga ook naar