Mensen die ongewild hun urine niet kunnen ophouden, lijden aan incontinentie. Dit is geen ziekte, maar een verschijnsel of symptoom dat verschillende oorzaken kan hebben. 

Urineverlies kan op elke leeftijd voorkomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen en senioren worden evenwel het meest getroffen. 

Er zijn drie vormen van incontinentie:

  • inspanningsincontinentie, waarbij de sluitspier een plotse verhoging van de spanning of druk op de blaas niet meer aankan (bv. bij niezen, hoesten, lachen of tillen);
  • aandrangincontinentie, waarbij de blaaswand onwillekeurig samentrekt, de blaas lekt en er een plotseling opkomende en niet te onderdrukken drang om te plassen ontstaat;
  • overloopincontinentie, waarbij de blaas is afgesloten en daardoor niet meer volledig geledigd wordt bij het plassen, tot ze op een bepaald moment letterlijk overloopt.

Veelgestelde vragen

Bron: www.thuisarts.nl, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen