HomeZiekteMijn rechten als patiënt

Recht op patiëntendossier

Je hebt het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. 

Elke zorgverlener moet voor elke patiënt een dossier aanleggen. Dat kan elektronisch of op papier.

Een bekend voorbeeld van een patiëntendossier is het globaal medisch dossier bij je huisarts. Maar ook je tandarts, specialist, kinesist, apotheker of verpleger moeten een dossier bijhouden.

In je patiëntendossier staan niet alleen je medische gegevens. Afhankelijk van je situatie bevat het bijvoorbeeld ook:

  • de gegevens van je vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon
  • je vraag om geen informatie te ontvangen over je gezondheidstoestand
  • je toestemming of weigering van een behandeling
  • je wilsverklaring

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen