HomeZiekteMijn rechten als patiëntPatiëntendossier

Kan ik mijn patiëntendossier inkijken?

Je mag je patiëntendossier volledig of deels inkijken. Je kunt ook een vertrouwenspersoon aanduiden om dat voor jou te doen. Binnen de 15 dagen na je aanvraag moet je zorgverlener je inzage verlenen.

Je hebt ook recht op een kopie van je dossier. Dat kan een papieren kopie zijn, maar ook een cd-rom, een e-mail of een met de hand geschreven tekst. Een eerste afschrift is altijd gratis. Voor bijkomende afschriften mag je zorgverlener maximaal 25 euro aanrekenen.

Je zorgverlener kan je de inzage van gegevens weigeren als hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je gezondheid vormen.

  • Hij moet hierover eerst een andere zorgverlener raadplegen en je vertrouwenspersoon inlichten.
  • Je zorgverlener moet de weigering motiveren in je dossier.
  • Een andere door jou gekozen zorgverlener mag het dossier wel inkijken.
  • De weigering is tijdelijk. Wanneer het gevaar geweken is, kun je je dossier weer zelf inkijken.

Persoonlijke notities van je zorgverlener kun je enkel via tussenkomst van een aangeduide zorgverlener inkijken. Gegevens over derden kun je nooit inkijken.

Dankzij Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid, kun je een deel van je dossier online raadplegen.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen