Risicopersonen krijgen vanuit de ziekteverzekering een deel van het griepvaccin terugbetaald

Bovenop deze tegemoetkoming geeft CM nog een extra tegemoetkoming.

Ga ook naar