De Vlaamse Overheid stelt griepvaccins gratis ter beschikking voor personen die in een gesubsidieerde zorginstelling verblijven. Het gaat om woonzorgcentra, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking. Andere groepen krijgen een deel van de kostprijs van het griepvaccin terugbetaald. 

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Als risicopersoon krijg je een deel van de prijs van het griepvaccin terugbetaald. Je betaalt dan voor het vaccin 4,08 euro of 2,45 euro als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

Zonder tegemoetkoming van de ziekteverzekering betaal je voor een griepvaccin ongeveer 16 euro.

Voorwaarden

Je behoort tot een van onderstaande groepen.

 • Personen met een risico op complicaties:
  • zwangere vrouwen, ongeacht de duur van de zwangerschap;
  • personen vanaf 65 jaar; 
  • patiënten vanaf 6 maanden met een:
   • chronische ziekte zoals long-, hart-, lever- of nieraandoening, metabole aandoening (waaronder diabetes);
   • spieraandoening;
   • BMI hoger dan 35
   • immuniteitsstoornis;
  • personen die in een instelling verblijven; 
  • kinderen van 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen met een:
  • persoon uit bovenstaande risicogroepen;
  • baby jonger dan zes maanden. 
 • Personen werkzaam in de gezondheidssector. 
 • Personen tussen 50 en 65 jaar.
 • Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens (en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen) en personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.

Wat te doen?

 • Een doktersvoorschrift is niet meer nodig, de apotheker kan zelf een voorschrift opstellen. Ook de terugbetaling, indien van toepassing, kan hij meteen verrekenen. 
 • Neem zeker je elektronische identiteitskaart of isi+-kaart mee naar de apotheker. Dat is nodig om de terugbetaling meteen te verrekenen.
 • Enkel als de apotheker niet duidelijk kan vaststellen of je tot een doelgroep behoort die recht heeft op een terugbetaling zal hij je verwijzen naar je huisarts. De huisarts kan dan een voorschrift opstellen met vermelding van 'derdebetalersregeling van toepassing'.

Goed om te weten

 • Je arts kan ook voorschrijven op stofnaam door op het voorschrift 'influenzavaccin' te noteren in de plaats van een merknaam.
 • Indien je een tegemoetkoming ontvangt van de ziekteverzekering, kom je ook in aanmerking voor een extra CM-tegemoetkoming.

Ga ook naar


Download