Het rotavirus veroorzaakt infecties die onder meer bij jonge kinderen diarree en uitdroging teweegbrengen. Een inenting kan dit voorkomen. Het bestaat uit twee of drie orale dosissen die in principe worden toegediend voor de leeftijd van zes maanden.

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Voor jonge baby's betaalt de ziekteverzekering een vaccin grotendeels terug.
Door de tegemoetkoming betaal je voor dit vaccin 12,10 euro per dosis (of 8 euro per dosis indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming).

Voorwaarden

De baby is jonger dan zes maanden.

Wat te doen?

  • Vraag de arts een voorschrift voor het rotavaccin met de vermelding 'eerste dosis', 'tweede dosis' of 'derde dosis'. 
  • Bezorg het voorschrift aan de apotheker, die enkel het remgeld zal aanrekenen.

Ga ook naar


Download