HomeVoordelenHandicapInkomen

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Je bent hulpbehoevend en 65 jaar of ouder. En je hebt een beperkt inkomen. Dan kun je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden) aanvragen. 

Het bedrag hangt af van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen. Je kunt het geld vrij besteden, je hoeft geen uitgavebewijs voor te leggen. Dit geeft je de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp je ermee wil betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.

CM-Zorgkas geeft de betalingsopdracht door op de 24ste van de maand. Afhankelijk van je bank staat het bedrag na één of twee werkdagen op je rekening.

Tegemoetkoming

ZelfredzaamheidsgraadPer jaar*Per maand**
Maximale tegemoetkomingen vanaf 1 december 2022
Categorie 1 (7-8 punten)1.220,59102
Categorie 2 (9-11 punten)4.659,31
388
Categorie 3 (12-14 punten)5.664,94
472
Categorie 4 (15-16 punten)6.670,32
556
Categorie 5 (17-18 punten)8.193,54
683

* De vermelde bedragen zijn maximale tegemoetkomingen. Want er wordt rekening gehouden met:

 • de bestaansmiddelen en het vermogen van jou en je gezinsleden;
 • het kadastraal inkomen van de woning als dat hoger is dan 1.500 euro, vermeerderd met 250 euro per kind ten laste.

** Het te betalen maandbedrag wordt steeds afgerond tot een geheel getal.

CM-Zorgkas geeft de betalingsopdracht door op de 24ste van de maand.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 65 jaar oud.
 • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van zeven punten of meer.
 • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen (afhankelijk van de gezinssamenstelling) niet overschrijden.
 • Je bent aangesloten bij CM-Zorgkas.

Lees meer over de voorwaarden

Wat te doen?

 • Vraag dit zorgbudget aan op www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudgetvoorouderen.
 • CM-Zorgkas evalueert je aanvraag en vraagt eventueel bijkomende informatie op.
 • De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid evalueert je handicap en zal hiervoor contact opnemen met je arts. Mogelijk wordt ook jij uitgenodigd voor een gesprek.
 • Na drie of vier maanden stuurt CM-Zorgkas je de beslissing met de post. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, heb je recht op dit zorgbudget vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing. 

Voor hulp bij de aanvraag kun je terecht bij CM-Zorgkas, de dienst Maatschappelijk Werk, je stad of gemeente, of het OCMW.

Lees meer over de aanvraag

Goed om te weten

 • Wijzigingen van je situatie, bijvoorbeeld op het vlak van inkomen of gezondheid, moet je binnen de drie maanden melden via je online dossier.
  Lees meer over het doorgeven van wijzigingen
 • Dit zorgbudget maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. 
 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare bevoegd. Meer info vind je op www.myIriscare.brussels
 • Voor Wallonië is AViQ bevoegd. Meer info vind je op www.wal-protect.be
 • Voor de Duitstalige Gemeenschap blijft de federale overheid bevoegd. Meer info vind je op handicap.belgium.be

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen