Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Ben je 65 jaar of ouder, hulpbehoevend en heb je een beperkt inkomen?

Dan kun je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. CM-Zorgkas of de dienst Maatschappelijk Werk helpen je bij deze aanvraag.

Hoeveel bedraagt dit zorgbudget?

Dat hangt af van je gezinsinkomen en de zorg die je nodig hebt. Ook als je in een woonzorgcentrum verblijft, hangt dit bedrag af van je gezinsinkomen. 

Meer informatie en de specifieke bedragen vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Hoe vraag je het aan?

Doe de online aanvraag

CM-Zorgkas evalueert je aanvraag

CM-Zorgkas evalueert je aanvraag en vraagt eventueel bijkomende informatie op.

Medische inschaling

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid evalueert de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven (medische inschaling). Ze zullen hiervoor contact opnemen met je arts. Mogelijks word ook jij uitgenodigd voor een gesprek.

Verblijf je in een woonzorgcentrum? Dan wordt er geen medische inschaling afgenomen.

Je ontvangt de beslissing

Na drie of vier maanden bezorgt CM-Zorgkas je de beslissing. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, heb je recht op dit zorgbudget vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing. 

Je ontvangt de uitbetaling

CM-Zorgkas geeft de betalingsopdracht door op de 24ste van de maand. Afhankelijk van je bank staat het bedrag na één of twee werkdagen op je rekening.

Wijziging van je situatie?

Wijzigingen van je situatie, bijvoorbeeld op het vlak van inkomen of zelfredzaamheid, moet je binnen de drie maanden melden via je online dossier. 

Een verkoop of schenking van eigendommen (onroerende goederen zoals een huis, bouwgrond, weiland ... of roerende goederen zoals aandelen, spaargelden, beleggingen ...) is ook een wijziging van je inkomen en moet je dus onmiddellijk melden aan je zorgkas.  

Lees meer over het doorgeven van wijzigingen.

Contacteer CM-Zorgkas

Wil je meer info? Neem contact op via: