HomeVoordelenThuiszorgOpvang

Zorgaanbod voor personen met een handicap

Voor sommige personen met een handicap is het niet altijd makkelijk om een plaats te vinden in de maatschappij. Zij kunnen nood hebben aan begeleiding thuis of in een voorziening

De Integrale Jeugdhulp (IJH) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpen hen daarbij.

  • Minderjarigen kunnen onder meer terecht in een Multifunctioneel Centrum voor opvang en dagbesteding. Ze kunnen zich ook laten begeleiden door een thuisbegeleidingsdienst. Ook kunnen zij een persoonlijk assistentiebudget combineren met een multifunctioneel centrum.
  • Meerderjarige personen die een persoonsvolgend budget ontvangen, kunnen dat budget onder meer gebruiken om zich te laten helpen door een zorgaanbieder die erkend is door het VAPH.

Wat te doen?

Mensen met een handicap die langdurig begeleiding thuis of in een voorziening nodig hebben, moeten daarvoor een aanvraag indienen.

Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan daarvoor een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT).

  • Het MDT maakt een dossier op waarin het de aanvraag motiveert.
  • Het stelt ook vast hoeveel hulp iemand nodig heeft in het dagelijkse leven.
  • De dienst Maatschappelijk Werk is een erkend MDT.

Goed om te weten

Personen met een (vermoeden van) handicap die beperkt gebruik willen maken van ondersteuning, hoeven geen aanvraagprocedure te doorlopen. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met de betrokken dienst of voorziening.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen