Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Inkomen voor personen met een handicap

Personen met een handicap hebben bijkomende kosten. Enkele maatregelen helpen hen om deze extra kosten en het verlies aan inkomen te compenseren.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Sommige mensen verdienen door hun handicap niet voldoende. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling.

Voor info, voorwaarden of de aanvraag van je tegemoetkoming, verwijzen we je graag naar de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Ook de dienst maatschappelijk werk van CM kan je bijstaan met info en hulp bij de aanvraag.

Integratietegemoetkoming

Boet je door een handicap aan zelfredzaamheid in, dan kun je bijkomende kosten hebben om je aan het maatschappelijke leven aan te passen. In dat geval kun je een integratietegemoetkoming ontvangen. Het bedrag varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid en de financiële situatie.

Voor info, voorwaarden of de aanvraag van je tegemoetkoming, verwijzen we je graag naar de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Ook de dienst maatschappelijk werk van CM kan je bijstaan met info en hulp bij de aanvraag.

Persoonsvolgende financiering

Via de persoonsvolgende financiering (PVF) krijgen mensen met een handicap een budget van de Vlaamse overheid waarmee ze zelf hun zorg kunnen organiseren.

Het zorgbudget is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor mensen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het Zorgbudget bedraagt 300 euro per maand en kan ingezet worden voor hulp aan huis, begeleiding, dagopvang of dienstencheques. 

CM-Zorgkas geeft de betalingsopdracht door op de 24ste van elke maand. Afhankelijk van je bank staat het bedrag na één of twee werkdagen op je rekening.

Kom je in aanmerking voor dit zorgbudget denk je? Je hoeft zelf niets te doen, CM-Zorgkas neemt in dat geval contact met je op.

Meer info via www.vlaamsesocialebescherming.be.

Minderjarige personen met een handicap kunnen persoonlijke assistenten aanvragen om hen te helpen. Ze moeten via een arbeidscontract worden ingeschreven of via een georganiseerde dienst aangevraagd worden.

De Intersectorale toegangspoort onderzoekt de aanvraag. Een multidisciplinair team, zoals dienst Maatschappelijk Werk, helpt om de aanvraag te motiveren. 

Meer info via Assistentie voor uw kind | VAPH.

Meerderjarige personen met een handicap die nood hebben aan intensieve zorg, kunnen een persoonsvolgend budget aanvragen om hun zorg en ondersteuning te organiseren. 

Voorwaarden en meer info via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of www.vlaanderen.be.

Voordelen op personenbelasting

Mensen met een handicap of met een persoon met een handicap ten laste, kunnen in verschillende situaties rekenen op fiscale voordelen zoals extra belastingvrije sommen. 

Voorwaarden en meer info via het ontvangkantoor van de directe belastingen of via FOD Financiën.

Zorgbudgetten

Ben je hulpbehoevend, 65 jaar of ouder en heb je een beperkt inkomen? Dan kun je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. Het bedrag hangt af van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen. Je hoeft geen uitgavebewijs voor te leggen. Zo kies jij welke zorg en hulp je ermee wilt betalen.

Verblijf je in een woonzorgcentrum? Dan wordt er geen medische inschaling afgenomen. Je krijgt automatisch een categorie 4 of 5 toegekend voor de berekening van dit zorgbudget. Het bedrag hangt af van je gezinsinkomen.

Ben je zwaar zorgbehoevend? Dan heb je misschien recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit bedraagt 135 euro per maand en kun je besteden aan niet-medische kosten.

Je hebt recht op dit budget als:

  • je een thuiszorgpatiënt bent en erkend bent als zwaar zorgbehoevend;
  • je in een woonzorgcentrum verblijft;
  • je opgenomen bent in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

Je leeftijd speelt geen rol. Ook als je jonger bent dan 26 jaar en nog geen zorgpremie betaalt, kom je in aanmerking voor dit zorgbudget. Voor personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, is er een aparte regeling.

Zorgtoeslag bij kinderbijslag

Heb je kinderen met een handicap of ziekte? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van je woonplaats recht op één van beide toeslagen:

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Toeslag voor kinderen met een beperking.