Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgaanbod voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen nood hebben aan begeleiding thuis of in een voorziening. De Integrale Jeugdhulp (IJH) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpen hen die te zoeken.

Minderjarigen kunnen onder meer terecht in een Multifunctioneel Centrum voor opvang en dagbesteding. Ze kunnen zich ook laten begeleiden door een thuisbegeleidingsdienst. Ook kunnen zij een persoonlijk assistentiebudget combineren met een multifunctioneel centrum.

Meerderjarigen die een persoonsvolgend budget ontvangen, kunnen dat budget onder meer gebruiken om zich te laten helpen door een zorgaanbieder die erkend is door het VAPH.

Doe je aanvraag

Minderjarigen met een handicap die langdurige begeleiding thuis of in een voorziening nodig hebben, doen de aanvraag via de Intersectorale toegangspoort van het Agentschap Opgroeien (Jeugdhulp).

Meerderjarigen met een handicap die langdurige begeleiding thuis of in een voorziening nodig hebben, doen de aanvraag in een provinciaal kantoor van het VAPH voor ze 65 jaar worden.

Heb je hulp nodig?

Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan daarvoor een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT).

  • Het MDT maakt een dossier op waarin het de aanvraag motiveert.
  • Het stelt ook vast hoeveel hulp iemand nodig heeft in het dagelijkse leven.
  • De dienst Maatschappelijk Werk van CM is een erkend MDT.

Belangrijk

Personen met een (vermoeden van) handicap die beperkt gebruik willen maken van ondersteuning, hoeven geen aanvraagprocedure te doorlopen. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met de betrokken dienst of voorziening.