HomeVoordelenThuiszorgZorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Zorgvergoeding voor personen met een handicap


Mensen met een handicap hebben geen recht op de zorgvergoeding als:

Toch doen ze er goed aan om de zorgvergoeding aan te vragen. Als ze het budget niet langer krijgen of als ze niet meer voltijds in de voorziening verblijven, dan ontvangen ze meteen de zorgvergoeding. Ze moeten geen nieuwe aanvraag indienen en dus geen wachttijd doorlopen.

Over welke voorzieningen gaat het?

Mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, hebben geen recht op de zorgvergoeding als ze voltijds in een van onderstaande voorzieningen verblijven.

 • Bepaalde voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):
  • tehuizen voor werkenden of niet-werkenden
  • voorzieningen voor observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling
  • internaten
 • Gelijkaardige voorzieningen als die van het VAPH, gevestigd in Brussel of Wallonië
 • Internaten en opvangcentra van de MPI’s van het gemeenschapsonderwijs

Wat bij deeltijds verblijf in zo'n voorziening?

Mensen die meer dan dertig dagen per jaar niet in de voorziening aanwezig zijn, komen wel in aanmerking voor een zorgvergoeding. Een jaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De dagen van afwezigheid hoeven niet aaneensluitend te zijn.

 • Wie meer dan dertig dagen afwezig is, ontvangt 130 euro per jaar.
 • Wie meer dan honderd dagen afwezig is, ontvangt 260 euro per jaar.

Wat te doen?

Voor de aanvraag van de zorgvergoeding kun je terecht in het CM-kantoor of bij de dienst Maatschappelijk Werk.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen