HomeVoordelenZiekte en behandelingMateriaalHoorapparaten

Tegemoetkoming hoorapparaten: procedure

Stap 1: voorschrijven hoorapparaat

 • Neem contact op met een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts) om gehoortesten af te nemen. Op basis hiervan zal de arts eventueel een voorschrift opstellen voor het testen van een of meerdere hoortoestellen. 
 • Neem contact op met een audicienOverhandig er het voorschrift van de NKO-arts en vul er de vragenlijst in die aan alle volwassenen wordt voorgelegd. Ze helpt je bij de keuze van het juiste hoorapparaat. De audicien zal je minstens veertien dagen een proeftoestel aanpassen en hierover een testverslag opmaken met vermelding van de reële gehoorwinst. 
 • Bezorg het testverslag en de ingevulde vragenlijst (indien van toepassing) aan de NKO-arts. Die zal je indien nodig een hoorapparaat voorschrijven

Stap 2: aanvraag goedkeuring adviserend arts

Bezorg de adviserend arts van je ziekenfonds:

 • een aanvraagformulier met beide voorschriften van de NKO-arts (voor het uittesten van hoortoestel(len) en voor het hoortoestel zelf);
 • het testverslag van de audicien;
 • de ingevulde vragenlijst (indien van toepassing).

De adviserend arts geeft je het aanvraagformulier terug, samen met de schriftelijke goedkeuring.

Stap 3: plaatsing hoorapparaat

Laat, na toestemming van de adviserend arts, je definitief hoorapparaat plaatsen door de audicien.

Je ontvangt van de audicien:

 • een getuigschrift van aflevering, door jou nagelezen en ondertekend bij akkoord en bestemd voor het ziekenfonds;
 • een gedetailleerd document door jou te bewaren, met vermelding van de tegemoetkoming door de ziekteverzekering, het persoonlijk aandeel en de supplementen.

Stap 4: aanvraag tegemoetkoming

Na aflevering van het definitieve hoorapparaat, overhandig je je ziekenfonds:

 • het getuigschrift van aflevering;
 • het aanvraagformulier met de goedkeuring door de adviserend arts.

Goed om te weten

 • Bovenstaande procedure geldt ook bij aankoop van een hoorapparaat in een buurland. Zonder voorafgaande toestemming van de adviserend arts is er geen tegemoetkoming mogelijk.
 • Wordt na de verplichte testperiode geen apparaat afgeleverd omdat het geen oplossing biedt voor je gehoorprobleem, kan de audicien een forfait aanrekenen voor de gemaakte materiële kosten. De ziekteverzekering voorziet hiervoor een terugbetaling zodat je in veel gevallen geen remgeld betaalt.

Veelgestelde vragen

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen