Hoorapparaten

Goed kunnen horen is belangrijk om je goed te voelen en je leven te leiden zoals jij wilt. Soms is daar een hoorapparaat voor nodig. Het goed nieuws is dat de ziekteverzekering dit (gedeeltelijk) terugbetaalt.

De terugbetaling verschilt naargelang je leeftijd en het soort toestel: mono, stereo, contralateraal (bij overstap van mono naar stereo, toestel aan het nog niet toegeruste oor).

Terugbetaling ziekteverzekering

 • Elke geconventioneerde audicien kan een kwaliteitsvol hoorapparaat afleveren aan onderstaande vastgelegde tarieven. 
 • Wie geen verhoogde tegemoetkoming heeft, krijgt een terugbetaling die 25% lager ligt bij een niet-geconventioneerde audicien. 
 • Het remgeld is hoger als je het apparaat aankoopt in het buitenland of bij een niet-geconventioneerde audicien, tenzij je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Kies je een meer gesofisticeerd toestel, dan betaal je boven op het remgeld nog een supplement.

Voorschrift hoorapparaat

Neem contact op met een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts) om gehoortesten af te nemen. Op basis hiervan stelt de arts een voorschrift op voor het testen van een of meerdere hoortoestellen. 

Neem contact op met een audicien. Overhandig het voorschrift van de NKO-arts en vul de vragenlijst in. De audicien helpt je bij de keuze van het juiste apparaat en zal je minstens 14 dagen een proeftoestel aanpassen. Hiervan wordt een testverslag opgemaakt met vermelding van de reële gehoorwinst.

Bezorg het testverslag en de ingevulde vragenlijst (indien van toepassing) aan de NKO-arts. Die schrijft je indien nodig een hoorapparaat voor. 

Goedkeuring van de adviserend arts

Bezorg de adviserend arts van CM:

 • een aanvraagformulier met beide voorschriften van de NKO-arts (voor het uittesten van hoortoestel(len) en voor het hoortoestel zelf)
 • het testverslag van de audicien
 • de ingevulde vragenlijst (indien van toepassing)

De adviserend arts geeft je het aanvraagformulier terug, samen met de schriftelijke goedkeuring.

Plaatsing hoorapparaat

Laat, na toestemming van de adviserend arts, je definitief hoorapparaat plaatsen door de audicien.

Je ontvangt dan:

 • een getuigschrift van aflevering, door jou nagelezen en ondertekend bij akkoord en bestemd voor CM.
 • een gedetailleerd document door jou te bewaren, met vermelding van de terugbetaling door de ziekteverzekering, het persoonlijk aandeel en de supplementen.

Aanvraag terugbetaling

Na aflevering van het definitieve hoorapparaat, overhandig je aan CM:

 • het getuigschrift van aflevering
 • het aanvraagformulier met de goedkeuring door de adviserend arts

Hoeveel krijg je terugbetaald?

Hoorapparaat aan één oor

honorarium: 1.324,51 euro

terugbetaling: 1.324,51 euro

remgeld: 0 euro

Hoorapparaat aan beide oren

honorarium: 2.623,55 euro

terugbetaling: 2.623,55 euro

remgeld: 0 euro

Contralateraal hoorapparaat

honorarium: 1.299,04 euro

terugbetaling: 1.299,04 euro

remgeld: 0 euro

Hoorapparaat aan één oor

honorarium: 858,01 euro

terugbetaling: 807,17 euro

remgeld: 50,84 euro

Hoorapparaat aan beide oren

honorarium: 1.699,52 euro

terugbetaling: 1.597,75 euro

remgeld: 101,77 euro

Contralateraal hoorapparaat

honorarium: 841,51 euro

terugbetaling: 790,67 euro

remgeld: 50,84 euro

Hoorapparaat aan één oor

honorarium: 815,06 euro

terugbetaling: 764,22 euro

remgeld: 50,84 euro

Hoorapparaat aan beide oren

honorarium: 1.614,44 euro

terugbetaling: 1.512,68 euro

remgeld: 101,76 euro

Contralateraal hoorapparaat

honorarium: 799,38 euro

terugbetaling: 748,54 euro

remgeld: 50,84 euro

Dan betaal je bovenop het remgeld nog een supplement.

Voorbeeld: je bent 66 jaar oud en koopt een hoorapparaat voor beide oren, totaalprijs 2.000 euro. Als aan de voorwaarden voldaan is, ontvang je een terugbetaling van 1.426,79 euro en betaal je zelf nog 573,21 euro. Hiervan is 95,99 euro het wettelijk remgeld; de rest (477,22 euro) zijn supplementen. 

Belangrijk

 • Bovenstaande procedure geldt ook bij aankoop van een hoorapparaat in een buurland. Zonder voorafgaande toestemming van de adviserend arts is er geen terugbetaling mogelijk.
 • Wordt na de verplichte testperiode geen apparaat afgeleverd omdat het geen oplossing biedt voor je gehoorprobleem, dan kan de audicien een forfait aanrekenen voor de gemaakte materiële kosten. De ziekteverzekering voorziet hiervoor een terugbetaling zodat je in veel gevallen geen remgeld betaalt.