HomeVoordelenZiekte en behandelingMateriaalTandprothesen

Tandprothesen kinderen

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Een tegemoetkoming is enkel mogelijk voor uitneembare prothesen. En dit zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen.

Tegemoetkoming (1)
Bedragen van toepassing sinds 1 maart 2020
Uitneembare protheseVan 387,01 euro
tot 617,57 euro
Plaatsing van tanden op onvolledige prothese (2)

- Voor eerste tand
- Voor tweede en volgende tanden


170,50 
49,00
Herstelling van de prothese (3)123,50
Vervanging van de basis waarop de tanden gehecht zijn (4)181,00

(1) De tandprothese wordt volledig terugbetaald indien ze geplaatst wordt door een geconventioneerde tandarts, tenzij het een specifieke prothese betreft of de patiënt een bijzondere eis stelt.
(2) Tegemoetkoming wordt per prothese beperkt tot een plafondwaarde die overeenstemt met de waarde van een volledige prothese.
(3) Wordt hoogstens eenmaal per jaar uitbetaald.
(4) Wordt tweemaal per kaak (onder- en bovenkaak) en per zeven jaar uitbetaald.

Voorwaarden

 • Jonger zijn dan 18 jaar.
 • De tegemoetkoming beperkt zich tot een aantal aandoeningen.

Wat te doen?

Bezorg je ziekenfonds onderstaande documenten.

 • Voor de plaatsing:
  • het aanvraagformulier ingevuld door de tandarts (je moet dit formulier niet vooraf aanvragen of afhalen bij je ziekenfonds).
   Dit formulier wordt door het ziekenfonds doorgestuurd naar de Technisch Tandheelkundige Raad (TTR) van het Riziv.
 • Na de plaatsing:
  • het getuigschrift voor verstrekte hulp;
  • het formulier bijlage 57 ingevuld door de tandarts;
  • het akkoord van de TTR.

Goed om te weten

 • Na zeven jaar is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk. Deze termijn vervalt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij groei van het kind.
 • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor tandprothesen is er een extra tegemoetkoming.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen