HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenOrthodontie

Nieuwe CM-tegemoetkoming orthodontie: veelgestelde vragen

 • Geldt deze tegemoetkoming voor ieder CM-lid? 
  Ja. Daarom zit ze standaard in het aanvullend aanbod diensten en voordelen van CM. CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Solidariteit is de beste garantie om dat te bereiken. De specifieke voorwaarden vind je op de pagina over het voordeel. Voor een extra tegemoetkoming voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kun je je bijkomend verzekeren via het CM-MediKo Plan.
 • Hoe wordt mijn tegemoetkoming berekend?
  Je krijgt 60% of 75% (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) terug van het remgeld en de supplementen. Dit berekenen we aan de hand van de nomenclatuurnummers en de bijhorende aangerekende bedragen die je tandarts invult op je attest. De tegemoetkoming is beperkt tot 1.050 euro per kind. Wij houden je ingediende kosten bij en verwittigen je als je het maximum hebt bereikt. Voor een extra tegemoetkoming voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kun je je bijkomend verzekeren via het CM-MediKo Plan
 • Wie komt in aanmerking?
  Wanneer de behandeling orthodontie al werd gestart vóór 1 januari 2021 kom je niet in aanmerking voor dit nieuwe voordeel. De startdatum is de prestatiedatum van de plaatsing van het eerste apparaat. Je tandarts attesteert dit via een specifiek nomenclatuurnummer op je getuigschrift voor verstrekte hulp. Dit kan in het kader van klassieke orthodontie (305631-305642) of vroege orthodontie (305933-305944).
  Is je eerste apparaat geplaatst vóór 1 januari 2021, heb je recht op het orthodontievoordeel met de twee vaste forfaits. Dan krijg je bij het begin en het einde van de behandeling (of na de 18de regelmatige zitting) een vast forfait van 185 euro.
  Heb je reeds een behandeling vroege orthodontie gehad of is deze nog lopende? Dan heb je wel nog recht op dit nieuwe voordeel als je start met een klassieke orthodontische behandeling vanaf 1 januari 2021. 
 • Wat moet ik doen om mijn tegemoetkoming te krijgen?
  Er is een attest nodig van je tandarts. Hiervoor verwijzen we naar het officiële tandenformulier omdat het is opgemaakt in samenspraak met alle ziekenfondsen, de tandartsen en het Riziv. Levert je tandarts een ander formulier af? Dan kunnen we dit enkel aanvaarden als het de nodige informatie bevat om jouw tegemoetkoming correct te kunnen berekenen.
 • Geldt de tegemoetkoming voor orthodontie ook voor volwassenen?
  Neen. Dit voordeel geldt enkel voor kinderen en jongeren jonger dan 22 jaar die een terugbetaling krijgen vanuit de ziekteverzekering voor hun orthodontische behandeling. Een vroege orthodontische behandeling is slechts vergoedbaar tot de negende verjaardag, voor een regelmatige orthodontische behandeling dient het orthodontisch toestel te zijn geplaatst en vergoed voor de vijftiende verjaardag of dient er een kennisgeving gemeld te zijn aan het ziekenfonds voor de vijftiende verjaardag.
  Een orthodontische behandeling op jonge leeftijd voorkomt veel tandproblemen in de toekomst. We kozen hier dus voor het belang van preventie om later hoge kosten te vermijden.  Het CM-MediKo Plan vergoedt voor een orthodontische behandeling zonder tegemoetkoming van de ziekteverzekering wel het factuurbedrag tot 500 euro voor alle behandelingsplannen. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg. Verder blijft deze verzekering een bescherming aanbieden voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait. 
 • Klopt het dat er geen wachttijd is? 
  Inderdaad. Het volstaat dat je behandeling is gestart vanaf 1 januari 2021. Voor nieuwe CM-leden komen de kosten in aanmerking die werden gemaakt vanaf de startdatum lidmaatschap. Er is dus geen wachttijd.
 • Mijn kind start binnenkort met orthodontie. Komen de consultaties vóór de plaatsing van de beugel ook in aanmerking voor de tegemoetkoming?
  De plaatsing van het eerste apparaat bepaalt of je in de oude of in die nieuwe regeling terechtkomt. De nomenclatuurnummers die in aanmerking komen voor de berekening van de tegemoetkoming zijn: 
  • voor vroege orthodontie: de beide forfaitaire tegemoetkomingen bij start en einde van de behandeling (305933-305944 en 305955-305966);
  • voor de klassieke regelmatige orthodontie: de actieve behandeling (dus: de plaatsing van het toestel/de toestellen en de forfaits voor de controlezittingen). 

Zowel de prestaties vóór de actieve behandeling (zoals onderzoeken, consultaties, adviezen, opstellen behandelingsplan) als die erna (contentiecontroles) worden dus niet meegeteld voor de tegemoetkoming maar mogen wel plaatsvinden vóór 1 januari 2021 (vooronderzoeken). 

Nog beter beschermd met het CM-MediKo Plan

 • Wat is de meerwaarde van CM-MediKo Plan voor orthodontie? 
  Het CM-voordeel geeft een tegemoetkoming van 60% of 75% van je orthodontische kosten, tot 1.050 euro per persoon. CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. Want je resterende orthodontische kosten komen nog in aanmerking voor vergoeding vanuit zowel de waarborg wettelijk remgeld, als de waarborg orthodontie (supplementen). Op die manier kan de totale tegemoetkoming voor je orthodontische behandeling vanuit CM en CM-verzekeringen samen oplopen tot meer dan 1.550 euro. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: orthodontische kosten zonder terugbetaling door de ziekteverzekering, tandprothesen en -implantaten, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg. Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait. 

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen