Orthodontie

Ja. Daarom zit orthodontie standaard in het aanvullend aanbod diensten en voordelen van CM. CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Solidariteit is de beste garantie om dat te bereiken. De specifieke voorwaarden vind je hier.

Voor een extra terugbetaling voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kun je je bijkomend verzekeren via CM-MediKo Plan.

  • Werd de behandeling orthodontie gestart vóór 1 januari 2021? Dan kom je niet in aanmerking voor het voordeel. De startdatum is de prestatiedatum van de plaatsing van het eerste apparaat. Je tandarts attesteert het via een specifiek nomenclatuurnummer op je getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat kan binnen klassieke orthodontie (305631-305642) of vroege orthodontie (305933-305944).
     
  • Is je eerste apparaat geplaatst vóór 1 januari 2021? Dan heb je recht op het orthodontievoordeel met de twee vaste forfaits. Je krijgt dan bij het begin en het einde van de behandeling (of na de 18de regelmatige zitting) een vast forfait van 185 euro.
     
  • Heb je al een behandeling vroege orthodontie gehad of is ze nog lopende? Dan heb je recht op het voordeel als je start met een klassieke orthodontische behandeling na 1 januari 2021

Nee. Het CM-voordeel geldt enkel voor kinderen en jongeren jonger dan 22 jaar die een terugbetaling krijgen vanuit de ziekteverzekering voor hun orthodontische behandeling.

Ja. Het volstaat dat je behandeling is gestart na 1 januari 2021. Voor nieuwe CM-leden komen de kosten in aanmerking die werden gemaakt vanaf de startdatum van het lidmaatschap. Er is dus geen wachttijd.

Je krijgt 60 % (of 75 % als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming) terug van het remgeld en de supplementen. Dat berekenen we met de nomenclatuurnummers en de bijhorende aangerekende bedragen die je tandarts invult op je attest. 

De terugbetaling is beperkt tot 1.050 euro per kind. Wij houden je ingediende kosten bij en verwittigen je als je het maximum hebt bereikt.

Je hebt een attest nodig van je tandarts. Daarvoor verwijzen we naar het officiële tandenformulier. Dat is  namelijk opgemaakt in samenspraak met alle ziekenfondsen, de tandartsen en het Riziv. 

Levert je tandarts een ander formulier af? Dat aanvaarden we alleen als de nodige informatie erop staat om jouw terugbetaling correct te berekenen.

Het CM-voordeel biedt een tegemoetkoming van 60 % op het remgeld en supplementen tot 1.050 euro voor de orthodontische behandeling van je kind (bij verhoogde tegemoetkoming zelfs tot 75 % met een maximum van 1.050 euro). 

Het goede nieuws is dat CM-MediKo Plan daar nog een schepje bovenop doet. Want je resterende kosten komen in aanmerking binnen de waarborg orthodontie. Dit tot maximaal 600 euro voor alle behandelingsplannen samen die gestart zijn voor de 18de verjaardag en 600 euro voor alle behandelingsplannen die gestart zijn na de 18de verjaardag. De voorwaarde is dat het eerste apparaat geplaatst werd na de wachttijd. 

En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor volgende kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg. Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.