HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Dagen en periodes waarvoor geen uitkering mogelijk is

Niet-vergoedbare periodes

 • Periode van gewaarborgd loon, betaald door je werkgever.
 • Schoolvakanties waarvoor je, als tijdelijke leerkracht, een vergoeding ontvangt van de onderwijssector.
 • Periode waarvoor je, bij ontslag door je werkgever, een verbrekingsvergoeding ontvangt.
 • Periode van volledig(e) loopbaanonderbreking/tijdskrediet.
 • Periode van verlof zonder wedde.

Niet-vergoedbare dagen

 • Wettelijke feestdagen, betaald door je werkgever.
 • Wettelijke vakantiedagen waarvoor je vakantiegeld ontvangen hebt en die je wegens je arbeidsongeschiktheid niet kunt opnemen tijdens het kalenderjaar.
 • Alle andere dagen waarvoor je een loon ontvangt van je werkgever.

Andere uitsluitingen

Een ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt ook niet uitbetaald:

 • vanaf de maand na deze waarin je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt;
 • als je voor de ongeschiktheid een andere vergoeding ontvangt, bijvoorbeeld van een arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor de beroepsziekten (is deze vergoeding lager dan de ziekte-uitkering, ontvang je van het ziekenfonds wel het verschil ter aanvulling);
 • indien de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een opzettelijke fout.

Ga ook naar


Download