Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van CM een uitkering ontvangen.

Nadat CM je aangifte van arbeidsongeschiktheid (document 'Vertrouwelijk') correct ingevuld heeft ontvangen, kun je recht hebben op ziekte-uitkeringen. 

Om die uitkering te berekenen ontvang je een inlichtingenblad. Dat moet je invullen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan CM.

Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag na de periode van gewaarborgd loon. Het gewaarborgd loon is de periode waarin je loon wordt betaald door je werkgever.

Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van je ziekte.

Als je ziekteperiode langer duurt dan 7 dagen, kun je als zelfstandige uitkeringen ontvangen vanaf de eerste dag waarop je ziek werd.

Wie komt niet in aanmerking?

  • Vastbenoemd overheidspersoneel: hiervoor gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.
  • Arbeidsongeval of beroepsziekte: hiervoor is een andere reglementering van toepassing.

Wat moet je doen?

Arbeidsongeschikt? Neem dan een kijkje op de pagina 'Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?'. Daar lees je wat je moet doen voor, tijdens en na je arbeidsongeschiktheid.

Belastingsfiche

Kreeg je in 2022 een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Dan stuurt CM je binnenkort een belastingfiche (281.12). 

De verzending gebeurt gespreid over verschillende weken. Als je ervoor koos om je CM-briefwisseling via mail of Doccle te ontvangen, stuurt CM je de fiscale fiche via die weg. Is dat niet het geval, dan ontvang je de belastingfiche per post. Tegen eind april moet je de fiche gekregen hebben. De bedragen die op dit attest staan, vul je in bij de respectievelijke rubrieken van je belastingaangifte. 

Als je op 1 januari 2022 voor 66 % invalide erkend was door het Riziv, moet je ook de code 1028-39 of 2028-09 aankruisen (zware handicap) om eventueel de fiscale verminderingen te krijgen.