Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van CM een uitkering ontvangen.

Nadat CM je aangifte van arbeidsongeschiktheid (document 'Vertrouwelijk') correct ingevuld heeft ontvangen, kun je recht hebben op ziekte-uitkeringen. 

Om die uitkering te berekenen ontvang je een inlichtingenblad. Dat moet je invullen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan CM.

Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag na de periode van gewaarborgd loon. Het gewaarborgd loon is de periode waarin je loon wordt betaald door je werkgever.

Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van je ziekte.

Als je ziekteperiode langer duurt dan 7 dagen, kun je als zelfstandige uitkeringen ontvangen vanaf de eerste dag waarop je ziek werd.

Wie komt niet in aanmerking?

  • Vastbenoemd overheidspersoneel: hiervoor gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.
  • Arbeidsongeval of beroepsziekte: hiervoor is een andere reglementering van toepassing.

Wat moet je doen?

Arbeidsongeschikt? Neem dan een kijkje op de pagina 'Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?'. Daar lees je wat je moet doen voor, tijdens en na je arbeidsongeschiktheid.

Belastingsfiche

Krijg je een ziekte- of invaliditeitsuitkering van CM? Dan sturen we je een fiscale fiche voor je belastingsaangifte. 

Meer over de fiscale fiche, of je belastingsaangifte als invalide.