Dagen en periodes waarvoor geen uitkering mogelijk is

Op sommige dagen kan je geen uitkering krijgen.

CM - jouw gezondheidsfonds

Hier lees je op welke dagen en periodes geen uitkering mogelijk is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Niet-vergoedbare periodes

 • Periode van gewaarborgd loon, betaald door je werkgever.
 • Schoolvakanties waarvoor je, als tijdelijke leerkracht, een vergoeding ontvangt van de onderwijssector.
 • Periode waarvoor je, bij ontslag door je werkgever, een verbrekingsvergoeding ontvangt.
 • Periode van volledig(e) loopbaanonderbreking/tijdskrediet.
 • Periode van verlof zonder wedde.

Niet-vergoedbare dagen

 • Wettelijke feestdagen, betaald door je werkgever.
 • Wettelijke vakantiedagen waarvoor je vakantiegeld ontvangen hebt en die je door je arbeidsongeschiktheid niet kunt opnemen tijdens het kalenderjaar. Soms moet je een vakantieattest invullen. In dat geval bezorgt CM je dat attest en dien je het ingevuld in via het contactformulier of de CM-brievenbus.
 • Alle andere dagen waarvoor je een loon ontvangt van je werkgever.

Andere uitsluitingen

Een ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt ook niet uitbetaald:

 • vanaf de maand na deze waarin je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt;
 • als je voor de ongeschiktheid een andere vergoeding ontvangt, bijvoorbeeld van een arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor de beroepsziekten (is deze vergoeding lager dan de ziekte-uitkering, ontvang je van CM wel het verschil ter aanvulling);
 • als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een opzettelijke fout.