Een vader of meeouder mag als werknemer tien dagen afwezig zijn op het werk. En dat binnen de vier maanden na de geboorte. Deze tien dagen hoef je evenwel niet aaneensluitend op te nemen.

Voor wie?

Onderstaande voorrangsregels bepalen wie recht heeft op het geboorteverlof.

SituatieHet geboorteverlof kan worden opgenomen door:
     
1. Naast de moeder staat de vader of de meemoeder in de geboorteaktede vader of meemoeder die in de geboorteakte vermeld wordt
2. Punt 1 is niet van toepassingde persoon die wettelijk samenwoont met de moeder (er is een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd bij de gemeente)
3. Geen van bovenstaande punten is van toepassingde persoon die minstens drie jaar vóór de geboorte, samenwoont met de moeder

Wat te doen?

 • Vraag het geboorteverlof aan bij je werkgever. Hiervoor bestaat geen standaardformulier, maar moet je onderstaande documenten voorleggen. 
  • Als de vader of meemoeder die in de geboorteakte staat, het geboorteverlof aanvraagt: kopie van het uittreksel van de geboorteakte. 
  • Als een andere persoon het geboorteverlof aanvraagt: 
   • kopie van het uittreksel van de geboorteakte; 
   • uittreksel uit het bevolkingsregister; 
   • verklaring op erewoord, ondertekend door moeder en meeouder, waarin wordt bevestigd dat: 
    • beide partners hetzij: 
    • wettelijk samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft; 
    • gedurende minstens drie onafgebroken jaren vóór de geboorte samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
    • er geen bloedverwantschap bestaat die leidt tot een huwelijksverbod; 
    • de wettelijke voorrangsregeling wordt gerespecteerd.
 • Vraag, na goedkeuring door de werkgever, een uitkering aan bij het ziekenfonds. Bezorg hiertoe het ingevulde aanvraagformulier aan je regionaal CM-ziekenfonds.

Procedure na de aanvraag

Nadat je je aanvraag hebt ingediend bij het ziekenfonds, ontvang je een inlichtingenblad dat je ingevuld terugbezorgt aan je ziekenfonds.
Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van het ziekenfonds. CM zal je steeds laten weten bij welke werkgever ze de gegevens heeft opgevraagd. Zo kun je nagaan of dit correct gebeurd is. 

Uitkering

De eerste drie dagen blijft het loon behouden. Voor de overige zeven dagen ontvang je, na afloop van het geboorteverlof, een uitkering van je ziekenfonds. Ze bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon.

Goed om te weten

Neem je als meeouder ook adoptieverlof, zal dit verlof verminderd worden met:

 • een week als er een tot vijf dagen geboorteverlof opgenomen werd;
 • twee weken als er meer dan vijf dagen geboorteverlof opgenomen werd.

Een adoptieprocedure is evenwel slechts mogelijk als je niet de wettelijke ouder bent van het adoptiekind. Een meeouder die als wettelijke ouder vermeld wordt op het geboorteattest kan dus geen adoptieprocedure starten en heeft dus geen recht op adoptieverlof.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen