Geboorteverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen die vader of meeouder zijn geworden, hebben recht op geboorteverlof. Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximaal twintig dagen of maximaal veertig halve dagen, in een periode tot vier maanden na de geboorte.

Het geboorteverlof wordt uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds. Het moet er worden aangevraagd voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. 

Voor meer informatie kan je terecht bij je sociaal verzekeringsfonds.

Heb je, naast de activiteit als zelfstandige, ook een statuut als loontrekkende? Dan heb je enkel recht op de uitkering geboorteverlof als loontrekkende. Deze uitkering vraag je aan bij CM en niet bij je sociaal verzekeringsfonds.