Geboorteverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen die vader of meeouder zijn geworden, hebben recht op geboorteverlof. Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximaal twintig dagen of maximaal veertig halve dagen, in een periode tot vier maanden na de geboorte.

Het geboorteverlof wordt uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds. Het moet er worden aangevraagd voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. 

Heb je, naast de activiteit als zelfstandige, ook een statuut als loontrekkende? Dan krijgt het recht op de uitkering geboorteverlof als loontrekkende voorrang. Je hebt slechts recht op het saldo van de uitkering geboorteverlof als zelfstandige als dit bedrag hoger ligt dan het bedrag van de uitkering voor loontrekkenden.

Voor meer informatie kun je terecht bij je sociaal verzekeringsfonds.