HomeGebruiksvoorwaarden

Privacy


 • CM respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.
 • CM verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen. Ze beschouwt de door jou verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet langer bewaart dan nodig. Ze omvatten de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's. Je contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.
 • De persoonlijke gegevens die je via deze site meedeelt, worden verwerkt door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel, en/of door het ziekenfonds dat je hebt geselecteerd.
 • Bij een aanvraag tot aansluiting, worden je gegevens uitsluitend gebruikt om met jou contact op te nemen voor het vervullen van de aansluitingsformaliteiten.
 • Je gegevens in verband met een facultatieve verzekering CM-(Hospitaalplan, CM-MedikoPlan, …) worden medegedeeld aan de MOB–Verzekeringen CM-Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel.
 • Je hebt inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door CM worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen. Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden of voor direct mailing. Hiertoe stuur je een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van je identiteitskaart, naar de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.
  CM-leden kunnen wijzigingen zelf uitvoeren via hun elektronisch dossier, of ze signaleren in het plaatselijke CM-kantoor of via het contactformulier.
  Zorgverleners kunnen het ziekenfonds van hun regio contacteren.
 • Je bezoek aan de site houdt in dat je akkoord gaat met bovenstaande informatie en CM de toelating geeft om de door jou meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven bepaald.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen