Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Hospitalisatie

 • Een ziekenhuisopname kun je online aangeven aan CM-Hospitaalplan. Je kunt dat pas doen nadat je je ziekenhuisfactuur hebt ontvangen.
 • Om je aangifte door te sturen, heb je een Mijn CM-profiel nodig. Lees meer over Mijn CM. Houd je ziekenhuisfactuur bij de hand, surf naar de applicatie om je opname aan te geven en volg de instructies.
 • Vragen bij de online aangifte? Hier vind je wat je moet doen bij een ziekenhuisopname.

 • Zorg ervoor dat je in regel bent met de ziekteverzekering. Anders komt de terugbetaling door CM in het gedrang.
 • Kijk vooraf de polis van je hospitalisatieverzekering na. Zo weet je welke kosten gedekt worden en welke je zelf moet betalen.
 • Informeer je, indien mogelijk, vooraf over de kamer- en ereloonsupplementen en over het statuut van je arts. Je kunt hiervoor onder meer terecht bij CM.
 • Lees aandachtig het opnamedocument. Het bevat concrete informatie over de kamer- en ereloonsupplementen, en je moet er je kamerkeuze op aanduiden. Onderteken het dus niet achteloos, want het document is bindend.
 • Kies prijsbewust voor een eenpersoonskamer, tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Financiële informatie over de verschillende kamertypes vind je op de opnameverklaring. Die krijg je ten laatste bij je opname, maar kun je ook op voorhand opvragen.
 • Bespreek de kostprijs van je behandeling met je arts. Bij een geplande opname kan het ziekenhuis jou ook een kostenraming geven. Op de website van heel wat ziekenhuizen vind je een kostprijssimulator voor veelvoorkomende behandelingen. Staat die niet online, dan kun je het ziekenhuis vragen om je een kostenraming op maat te bezorgen. 
 • Vergelijk ziekenhuistarieven en pas voor zover dat mogelijk is je ziekenhuiskeuze aan. Tarieven vergelijken kan met de applicatie 'Ziekenhuistarieven vergelijken'.
 • Vraag naar de tarieven van de diverse kosten (bv. televisie, telefoon, internet, maaltijd voor de begeleidende partner of ouder).

 • Persoonlijk aandeel
  Dit bedrag is wettelijk vastgelegd. Het varieert naargelang je statuut en de duur van je opname.
 • Kamersupplement
  Enkel als je een eenpersoonskamer kiest, mag het ziekenhuis een kamersupplement aanrekenen.
 1ste dag2e dag tot 90e dagVanaf 91e dag
Bedragen geldig sinds 1 januari 2023
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming
Met of zonder personen ten laste

6,76

6,76

6,76

Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden)
 
Met of zonder personen ten laste

34,03

6,76

6,76

Andere verzekerden
Zonder personen ten laste

46,31

19,04

19,04

Met personen ten laste of die alimentatie betalen

46,31

19,04

6,76

Hun kinderen ten laste

34,03

6,76

6,76

Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur bevat producten zoals bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.

Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van jou als patiënt en moeten duidelijk op de factuur omschreven staan.

In deze rubriek van de ziekenhuisfactuur staan de kosten voor producten die niets met de medische zorg te maken hebben. Het gaat onder andere over het gebruik van de telefoon en de huur van een koelkast of televisie.

Ziekenhuizen moeten een lijst met de tarieven ter beschikking stellen.

Een ziekenhuis mag bij elke opname vier forfaitaire bedragen factureren, ook als je geen gebruikmaakt van de aangerekende diensten.

Bij dagopname is een andere regeling van toepassing.

 • Forfait klinische biologie
  Dit forfait is 7,44 euro voor gewoon verzekerden. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets. Bij opname in psychiatrie varieert het bedrag naargelang de instelling.
   
 • Forfait medische beeldvorming
  Als gewoon verzekerde betaal je 6,20 euro. Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je 1,98 euro.
   
 • Forfait medische wachtdienst en technische verstrekkingen
  Per opname betaal je een forfait van 16,40 euro voor alle technische verstrekkingen. Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je niets.
   
 • Forfait geneesmiddelen
   
 • Forfait per opname
  Dit forfait wordt alleen aangerekend aan CM.
   
 • Forfait per opnamedag
  Per verblijfsdag betaal je 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt ook aangerekend als je deze geneesmiddelen niet hebt verbruikt.
  Bij dagopname wordt dit forfait niet gefactureerd. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis bedraagt het 0,80 euro per dag.

 • Geneesmiddelen 
  Hier staan zowel de terugbetaalbare als niet-terugbetaalbare geneesmiddelen. Je betaalt enkel wat je effectief hebt gebruikt. Bij een opname met overnachting word je voor terugbetaalbare geneesmiddelen niets aangerekend. De kostprijs voor deze medicatie zit al in het forfait geneesmiddelen.
   
 • Parafarmaceutische producten
  Dit zijn onder andere verzorgingsproducten, een tandenborstel of thermometer. Er is geen terugbetaling voor. Ze vallen volledig ten laste van de patiënt.
   
 • Implantaten
  Dit zijn instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht (bv. ooglens, kunstheup). Voor implantaten moet je meestal een persoonlijk aandeel betalen. Daarnaast mag de ziekenhuisapotheker je een afleveringsmarge aanrekenen. Dit is 10 % van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro. Voor een aantal implantaten mag niets worden aangerekend. Laat daarom altijd je factuur nakijken door CM.
   
 • Prothesen
  Net zoals implantaten dienen prothesen om een lichaamsdeel te vervangen of te wijzigen. Het verschil is dat een prothese uitwendig wordt gedragen, zoals een orthopedische schoen of een kniebrace. Voor prothesen wordt een persoonlijk aandeel maar geen afleveringsmarge aangerekend.
   
 • Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen
  Materiaal dat nodig is tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) mag niet worden aangerekend, behalve als er een terugbetaling is door CM. Voor die materialen kan de ziekenhuisapotheker je een afleveringsmarge aanrekenen. Ze bedraagt 10 % van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro.

Deze rubriek bevat de kosten voor dringend en niet-dringend vervoer door het ziekenhuis. Dit gaat niet over vervoer door de brandweer of een externe firma.

 • Dringend ziekenvervoer
  De kosten voor dringend ziekenvervoer zijn wettelijk bepaald.
 • Niet-dringend ziekenvervoer
  Vervoer naar een ander ziekenhuis waarbij je als patiënt niet dezelfde dag terugkeert of vervoer voor dialyse georganiseerd door het ziekenhuis.

 • Honoraria volledig ten laste van CM
  Voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van jou als patiënt.
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement
  Het remgeld of persoonlijk aandeel is vastgelegd in het tarievenakkoord. Ereloonsupplementen mogen enkel worden aangerekend als je een eenpersoonskamer kiest. De prestaties staan per zorgverlener vermeld.
 • Honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties
  Deze prestaties worden niet terugbetaald door CM en vallen volledig ten laste van jou als patiënt. Ze moeten duidelijk omschreven staan op de factuur.