Voor wie en wanneer?

CM brengt je op de hoogte als je de verhoogde tegemoetkoming krijgt. Je ontvangt dan ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. Die code staat onderaan op de klever en eindigt altijd op 1 als je de verhoogde tegemoetkoming hebt.

  • Bij de automatische toekenning loopt het recht tot 31 december van het volgende kalenderjaar. Het recht wordt jaarlijks verlengd als je in het voorbije kalenderjaar voldeed aan de voorwaarden
  • Bij een wijziging in de gezinssituatie blijft de verhoogde tegemoetkoming behouden voor wie deel blijft uitmaken van het betrokken gezin. Wie er geen deel meer van uitmaakt, behoudt de verhoogde tegemoetkoming tot het einde van het kwartaal volgend op de wijziging.
  • Bij toekenning na een inkomensonderzoek blijft het recht bestaan tot uit controles blijkt dat je inkomen zodanig gewijzigd is dat je geen recht meer hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Bij een wijziging in de gezinssituatie blijft het recht behouden tot het einde van het kwartaal volgend op de wijziging.

Ja. Iedereen die aan een van de voorwaarden voldoet, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Nee, voor de verhoogde tegemoetkoming zelf hoef je niets te doen. CM voert immers regelmatig controles uit om na te gaan of je situatie gewijzigd is en je nog in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming. Maar algemeen moet je CM wel verwittigen als je arbeidsongeschikt bent.

Bij de automatisch toekenning op basis van je uitkering of hoedanigheid krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de dag dat je voldoet aan de voorwaarde voor automatische toekenning. Bijvoorbeeld vanaf de dag dat de betrokken uitkering wordt toegekend.

Deed je zelf een aanvraag? Dan is de ingangsdatum afhankelijk van het soort inkomensonderzoek.
Bij een inkomensonderzoek van het voorbije kalenderjaar krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag plaatsvond.

Bij een inkomensonderzoek van een maand krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand waarin het onderzoek plaatsvond.

Hierop is er één uitzondering. Werd je aanvraag ingediend binnen de drie maanden na het ontstaan van je nieuwe situatie of hoedanigheid (bv. je ging met pensioen of je werd invalide)? Dan krijg je recht vanaf de eerste dag van de maand waarin je nieuwe situatie ontstond.

Bij de automatisch toekenning op basis van je uitkering of hoedanigheid (zie voorwaarden) geldt de verhoogde tegemoetkoming voor jou, je samenwonende partner en jullie personen ten laste.

Bij een aanvraag op basis van het inkomen (zie voorwaarden) krijgen alle gezinsleden de verhoogde tegemoetkoming.