Wat te doen bij een sportongeval?

Bij een sportongeval zijn er twee mogelijkheden: ofwel ben je een beroepssporter, ofwel word je niet betaald voor je sport.

Afhankelijk daarvan gaat het sportongeval al dan niet eigenlijk over een arbeidsongeval.

Je bent beroepssporter

Als professionele sporter word je betaald en heb je dus een arbeidsovereenkomst. Je werkgever (sportclub) is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het ongeval wordt beschouwd als een arbeidsongeval.

Breng je werkgever op de hoogte

Meld het ongeval onmiddellijk aan je werkgever. Die geeft het op zijn beurt door aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar.

Letsel(s)? Meld je ongeval bij CM

Dat kan op twee manieren:

Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je je sportongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM terug, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van je sportongeval.

Arbeidsongeschikt? Geef het aan

Dien een aangifte van arbeidsongeschiktheid in als je je beroepssport niet kunt uitoefenen.

Medische kosten en loonverlies

Dezelfde regels zijn van toepassing als bij een arbeidsongeval.

Je bent geen beroepssporter

Je wordt niet betaald of krijgt alleen een onkostenvergoeding voor je sport? Meestal heeft je sportclub een verzekering die je persoonlijk deel van de medische kosten terugbetaalt, nadat CM voor de (gedeeltelijke) terugbetaling heeft gezorgd.

Verwittig je sportclub

Doe aangifte van het ongeval bij je sportclub en/of verzekeraar.

Letsel(s)? Meld je ongeval bij CM

Dat kan op twee manieren:

Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM terug, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van een ongeval.

Arbeidsongeschikt? Geef het aan

Word je na een ongeval arbeidsongeschikt? Meld dat tijdig en op correcte wijze aan de adviserend arts van CM. De aangiftetermijn varieert naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.

Terugbetaling medische kosten

  • Dien je medische kosten in bij CM en vermeld altijd dat ze te maken hebben met het ongeval.
  • Bezorg je sportclub of verzekeraar een overzicht van wat je zelf betaalde. Je kunt zo'n overzicht afdrukken via 'Mijn CM'.