Wat te doen bij grensarbeid? - Je werkt in België en woont in een ander EER-land of Zwitserland

In dit geval sluit je als grensarbeider voor de ziekteverzekering aan in België én in het land waar je woont.

CM - jouw gezondheidsfonds

Je betaalt sociale zekerheidsbijdragen in België. Daarom moet je je aanmelden bij een Belgisch ziekenfonds. Sluit bijvoorbeeld aan bij CM. Zo heb je in België recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de Belgische wetgeving.

  Je woont in Nederland

  Als inwoner van Nederland moet je je ook daar (gratis) verzekeren.

  • Van CM krijg je het S1-formulier dat bewijst dat je sociaal verzekerd bent ten laste van België. 
  • Stuur het S1-formulier naar je zorgverzekeraar CZ. Zo krijg je in Nederland dezelfde rechten als een Nederlands verzekerde zonder dat je een nominale premie moet betalen. Bovendien ben je ook verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
  • Je kunt in Nederland niet kiezen tussen een natura- of restitutiepolis, maar je kunt wel altijd een aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze.
  • Je echtgenote of geregistreerde partner zonder inkomen en je kinderen jonger dan 18 jaar kunnen zich ook aansluiten met het S1-formulier. 

  Je woont in Duitsland

  Als inwoner van Duitsland moet je je ook daar verzekeren.

  • Van CM krijg je het S1-formulier dat bewijst dat je sociaal verzekerd bent ten laste van België.
  • Met het S1-formulier kun je aansluiten bij een Duitse Krankenkasse. Zo heb je in Duitsland recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de Duitse wetgeving.

  Je woont in Frankrijk 

  Als inwoner van Frankrijk moet je je ook daar verzekeren.

  • Van CM krijg je het S1-formulier dat bewijst dat je sociaal verzekerd bent ten laste van België.
  • Met het S1-formulier kun je aansluiten bij een Franse Caisse Primaire de l'Assurance Maladie (CPAM). Zo heb je in Frankrijk recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de Franse wetgeving.

  Je woont in een ander EER-land of Zwitserland 

  Als inwoner van een ander EER-land (landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland moet je je ook daar verzekeren.

  • Van CM krijg je het S1-formulier dat bewijst dat je sociaal verzekerd bent ten laste van België.
  • Met het S1-formulier kun je aansluiten bij een verzekeringsinstelling in je woonland. Zo heb je daar ook recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de plaatselijke wetgeving.

  Waar zijn je gezinsleden ten laste verzekerd?  

  Je gezinsleden kunnen ook verzekerd worden bij een Belgisch ziekenfonds, bijvoorbeeld CM. De voorwaarde is dat zij ingeschreven staan als medeverzekerde gezinsleden (personen ten laste) op je polis bij de verzekering in je woonland. De verzekering in het woonland bepaalt wie als medeverzekerd gezinslid wordt ingeschreven. De verzekering van het woonland informeert het Belgisch ziekenfonds vervolgens over de aan- en afmelding van medeverzekerde gezinsleden.

  Als lid van een Belgisch ziekenfonds hebben jij en je meeverzekerde gezinsleden recht op terugbetaling van medische zorgen in België volgens de Belgische wetgeving (op voorwaarde dat je dossier in orde is). In je woonland hebben jij en je meeverzekerde gezinsleden dan recht op terugbetaling van medische zorgen volgens de wetgeving die daar geldt.