Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij grensarbeid? - Reglementering

Waar ben je verzekerd als grensarbeider? Wat als je medische zorg nodig hebt in een ander land dan je werk- of woonland? En hoe zit het met je personen ten laste?

CM-website op laptop

Je bent grensarbeider als:

 • je in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont;
 • en in een ander van die landen werkt;
 • je minstens een keer per week naar huis gaat.  

Verhuis je naar het buitenland? Dan gelden andere regelingen.  

Waar ben je verzekerd? 

Je bent als grensarbeider verzekerd in het land waar je werkt  (je werkland). Daar betaal je socialezekerheidsbijdragen.  

Je moet je ook laten verzekeren in je woonland0

 • Van de verzekeringsinstelling in je werkland krijg je het S1-formulier.  
 • Met dit S1-formulier kan je aansluiten in je woonland. Woon je in België, dien dan dit formulier in bij CM.
 • Zo heb je in je woonland dezelfde rechten op terugbetaling als elke andere verzekerde.  

Waar zijn je gezinsleden ten laste verzekerd?

Heb je gezinsleden ten laste? Zij zijn verplicht zich aan te sluiten in het land waar je woont én in het land waar je werkt

Ze hebben in het woonland alle rechten op terugbetaling van gezondheidszorg.  

In je werkland hebben ze recht op gezondheidszorg volgens het sociale zekerheidsstelsel dat daar geldt, als dat land terugkeerrecht toekent. Dankzij Europese regels kennen heel wat landen dat terugkeerrecht toe aan je gezinsleden ten laste. Enkel Denemarken, Ierland, IJsland, Finland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen dat niet. 

Wat als je medische zorg nodig hebt in het buitenland? 

Bij tijdelijk verblijf

Als je als grensarbeider tijdelijk naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op reis, moet je de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meenemen. Dat geldt ook voor je gezinsleden ten laste.

Je vraagt de EZVK aan bij de verzekeringsinstelling van je werkland, ook voor je personen ten laste. In je werkland en woonland heb je de kaart niet nodig.

Geplande behandeling

Voor een geplande behandeling in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland heb je als grensarbeider vooraf toestemming nodig. Dat geldt ook voor je gezinsleden ten laste.

 • Richt je aanvraag tot je verzekeringsinstelling in je woonland.
 • Deze zal de aanvraag behandelen en voorleggen aan je verzekeringsinstelling in je werkland.
 • Als je verzekeringsinstelling van je werkland akkoord gaat, bezorgt die je een S2-formulier dat bewijst dat je de voorafgaande toestemming hebt.

De verzekeringsinstelling van je werkland moet je de toestemming geven als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling is een verstrekking volgens de wetgeving van je woonland;
 • je kan kunt niet binnen een medisch verantwoorde termijn in je woonland worden behandeld;
 • je kan niet binnen een medisch verantwoorde termijn in je werkland worden behandeld.

Wanneer je de toestemming krijgt, heb je recht op medische zorg volgens de wetten van het land waar je behandeld wordt.

Gezinsleden ten laste die niet bij jou wonen, maar in Finland, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of Zweden, krijgen de voorafgaande toestemming van de verzekeringsinstelling van hun woonland.