Wat te doen bij grensarbeid? - Ik ben met pensioen

Je woont in België, was grensarbeider en je ontvangt je pensioen uit een of meerdere landen.

CM-website op laptop

Hoe zit het met je rechten op terugbetaling van gezondheidszorg als je op pensioen bent en grensarbeider was?

Je woont in België en ontvangt je pensioen uit één ander EER-land of Zwitserland

Woon je in België en ben je pensioengerechtigde ten laste van een ander EER-land (landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland? Dan kan je je bij CM inschrijven met een buitenlands S1-formulier. Je hebt dan dezelfde rechten op gezondheidszorg in België als Belgische verzekerden.

Om verzekerd te zijn bij een tijdelijk verblijf in een ander land, bij een geplande ingreep in het buitenland of bij terugkeer naar het land waar je ten laste staat, moet je rekening houden met bepaalde procedures.

  Als je tijdelijk naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op reis, moet je de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meenemen.

  • De EZVK is het bewijs dat je in orde bent met de ziekteverzekering.
  • De kaart is persoonsgebonden en moet je dus voor elk gezinslid aanvragen.
  • Als je medisch noodzakelijke zorg geniet, geeft de EZVK recht op de terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds. Indien nodig kan je ook achteraf de terugbetaling verkrijgen. Bezorg je facturen daarvoor aan je verzekeringsinstelling in het land dat je geneeskundige zorg ten laste neemt.
  • De kaart is geldig in alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland;
  • Je hebt hem niet nodig in België of in het land dat je geneeskundige zorg ten laste neemt.

  De EZVK moet je aanvragen in het land dat je geneeskundige verzorging ten laste neemt.

  • Ben je Nederlands gepensioneerde en woon je in België, dan zal het Centraal Administratiekantoor (CAK) je automatisch de EZVK opsturen.
  • Ben je Duits gepensioneerde en woonachtig in België, vraag dan de EZVK aan bij je Krankenkasse.
  • Ben je Luxemburgs gepensioneerde en woonachtig in België, vraag dan de EZVK aan bij de Caisse Nationale de la Santé (CNS).
  • Ben je gepensioneerde ten laste van een ander EER-land of Zwitserland en woon je in België, dan moet je de EZVK aanvragen bij de bevoegde instelling van dat land.

  Voor een geplande behandeling in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland heb je vooraf toestemming nodig.
  Je verzekeringsinstelling in het land dat je geneeskundige verzorging ten laste neemt, is daarvoor bevoegd. 

  Wat moet je doen?

  • Je richt je aanvraag tot CM.
  • CM behandelt je aanvraag en legt die voor aan de bevoegde instelling van het land dat je geneeskundige verzorging ten laste neemt.
  • Deze instelling geeft je al dan niet de goedkeuring.

  De toestemming is niet nodig voor een geplande behandeling in België of in het land dat je geneeskundige verzorging ten laste neemt, als dat land terugkeerrecht toekent.

  Indien je ten laste staat van een land dat terugkeerrecht toekent, kan je daar altijd terecht voor medische zorg. Voor de terugbetaling heb je geen EZVK of voorafgaande toestemming nodig.

  Volgende landen kennen het terugkeerrecht toe:

  BulgarijeCyprusDuitslandFrankrijkGriekenlandHongarije
  IJslandLiechtensteinLuxemburgNederlandOostenrijkPolen
  SloveniëSpanjeTsjechiëZweden Zwitserland 

  Sta je ten laste van een ander land, dan ben je slechts gedekt voor medisch noodzakelijke zorg.

  Je woont in België en ontvangt je pensioen uit meerdere landen

  Je bent gepensioneerd grensarbeider. Je woont in België en je ontvangt uit meer dan één land een pensioen. Ook al ben je niet langer verzekerd ten laste van je laatste werkland, toch kan je er terecht voor zorg via het beperkt terugkeerrecht of in sommige gevallen het uitgebreid terugkeerrecht.

  Beperkt terugkeerrecht

  Dankzij een Europese verordening (wet) die op 1 mei 2010 inging, heb je wel recht op een 'voortzetting behandeling' in het land waar je het laatst hebt gewerkt.

  • Je kan er terugkeren om een behandeling die al gestart was verder te zetten.
  • Je hebt daarvoor geen toestemming nodig van je huidige verzekeringsinstelling.
  • Vraag aan je huidige verzekeringsinstelling het S3-formulier dat bewijst dat je recht hebt op een 'voortzetting behandeling'.

  Ook je gezinsleden ten laste genieten dit beperkt terugkeerrecht en kunnen dus een S3-formulier krijgen. Dat is echter niet het geval als je laatste werkland een van onderstaande was.

  DenemarkenEstlandFinlandHongarije
  IerlandIJslandItaliëLitouwen
  NederlandNoorwegenSpanjeZweden
  Verenigd Koninkrijk  

  Daar kan enkel jij als gewezen grensarbeider een behandeling die al gestart was verderzetten.

  Uitgebreid terugkeerrecht

  Heb je in de laatste vijf jaar voor je pensioen minstens twee jaar gewerkt in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal of Spanje, dan behoud je daar het recht op gezondheidszorg.

  Voor geneeskundige verstrekkingen in dat land hoef je geen toestemming te vragen aan CM. Vraag wel het S3-document op. Dat bewijst namelijk dat je recht hebt op alle zorg in je voormalige werkland.

  Ook je gezinsleden ten laste en nabestaanden genieten dit terugkeerrecht in bovengenoemde landen, behalve Spanje. Zij kunnen dus ook een S3-document krijgen.