HomeOver CMCM steunt

Magenta

Hoe combineer je de zorg voor een kind met een handicap met je werk en gezinsleven? Het Magenta-project helpt ouders om de balans te vinden.

  • Info- en vormingsavonden
    Tijdens deze workshops helpen ervaringsdeskundige ouders andere ouders. Waar en wanneer kun je nagaan op www.magentaproject.be.
  • Magenta-werkboek 'Zorg-werk-leven balans voor ouders met een zorgenkind'
    Onderzoekster Noor Seghers van de KU Leuven bundelde tal van ervaringen en praktische tips. Het werkboek kost 21 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten). Je kunt het bestellen via www.magentaproject.be.

CM hecht veel waarde aan de ondersteuning van gezinnen met kinderen met een handicap en werkt mee aan het Magenta-project.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen