HomeOver CMCM steunt

Te Gek!?

Het is te gek om los te lopen. Eén op de vier personen krijgt te maken met psychische problemen, toch wordt er amper over gepraat.

Te Gek!? maakt geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar bij het grote publiek. Dat gebeurt via bijvoorbeeld cd's, concerten, muzikale en literaire tournees, tv-reportages, lessenpakketten, krantenkaterns en de Te Gek!? Tour de France.

Te Gek!? is een initiatief van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest en krijgt de steun van CM. Meer informatie vind je op www.tegek.be.

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen