HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Globaal medisch dossier

Het globaal medisch dossier (GMD) is een nuttig instrument om een band tussen patiënt en huisarts tot stand te brengen. Bovendien biedt het heel wat voordelen. 

Sinds 1 januari 2021 is de reglementering van het GMD aangepast, waardoor enkel het gebruik van de elektronische versie van het GMD (eGMD) mogelijk is.

Het bedrag voor het beheer van het GMD verhoogt eenmalig met 20 euro in 2020. Dit als compensatie voor de tijdelijke toename van de administratieve activiteiten in verband met de Covid-19-crisis.

Algemene principes

  • Het globaal medisch dossier biedt heel wat voordelen, zowel voor de arts als voor de patiënt.
  • Elke aanpassing of wijziging moet je tijdig doorgeven via My Riziv. Dit is nodig om je inkomsten uit het GMD correct te verwerken qua fiscaliteit. Je kunt ze immers als persoonlijke inkomsten (rekening gekoppeld aan Rizivnr.) of als ondernemingsinkomsten (rekening gekoppeld aan KBOnr.) beschouwen.  
  • Een nieuw rekeningnummer of adreswijziging dien je ook door te geven aan je Uniek ContactPunt. Zo kunnen wij je op de correcte rekening betalen en op het juiste adres bereiken. Wij zullen de inkomsten administratieve verlenging en elektronisch GMD op je fiscale fiche aangeven volgens de gegevens die we voor dit rekeningnummer ontvangen van het Riziv.