HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGlobaal medisch dossiereGMD

Huisartsengroeperingen en HAIO's

Een huisartsengroepering is een groep van minstens twee erkende huisartsen die:

  • op dezelfde plaats samenwerken (groepspraktijken);
  • of samenwerken op verschillende plaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of aan elkaar grenzende huisartsenzones van een huisartsenkring (huisartsennetwerken). 

De vereisten voor een huisartsengroepering zijn onder meer dat:

CM baseert zich op de registratie bij het Riziv om te bepalen of een arts al dan niet verbonden is aan een huisartsengroepering. Het is dan ook belangrijk om de startformaliteiten van een groepering goed te vervullen, en wijzigingen tijdig en correct door te geven. Zo kunnen ook de gegevens in de CM-systemen snel worden aangepast.

GMD in een huisartsengroepering

De GMD-relatie is een 'één op één'-relatie tussen arts en patiënt. Er is maar één arts die het GMD van de patiënt beheert. Alle artsen binnen de groepering hebben evenwel toegang tot de patiëntendossiers. 

Het remgeldvoordeel voor de patiënt geldt voor alle artsen binnen de groepering. Indien je niet de GMD-houdende arts bent, maar wel het remgeld factureert moet dit aangegeven worden. 

Andere artsen binnen de groepering kunnen de GMD-relatie overnemen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de patiënt. 

Verlenging van een GMD

Voor de verlenging van het GMD in een huisartsengroepering gelden dezelfde algemene principes

Voorbeeld

  • Huisarts A en huisarts B werken beiden in dezelfde huisartsengroepering. 
  • Patiënt X heeft een GMD bij huisarts A sinds 2018 en gaat langs voor een consultatie bij huisarts B in december 2020. 
  • Het GMD zal worden verlengd in 2021 en 2022 op naam van huisarts A en zal ook aan huisarts A betaald worden, zelfs als de patiënt een consultatie had bij huisarts B eind 2020. 
  • Tenzij huisarts B een GMD-notificatie deed tijdens de consultatie in december 2020, in dat geval neemt hij het GMD van patiënt X over en wordt huisarts B GMD-houder. Huisarts B zal in dit gevalt de betaling voor 2021 en 2022 ontvangen.

Verlaten of veranderen van huisartsengroepering

Het remgeldvoordeel is verbonden aan de GMD-houdende arts. 

Zolang de arts bij een huisartsengroepering zit, geldt het voordeel voor de patiënt bij alle artsen van de groepering. 

Als de GMD-houdende arts de groepering verlaat, neemt die de GMD-relatie met zijn patiënten mee. De patiënt heeft dan geen recht meer op het remgeldvoordeel bij deze huisartsengroepering. Dit kan enkel indien een andere arts van de huisartsengroepering het GMD overneemt door een nieuwe GMD-relatie aan te gaan. 

Is een huisarts lid van meerdere huisartsgroeperingen? Patiënten die een GMD-relatie hebben met die huisarts genieten dan het remgeldvoordeel in al deze groeperingen.

Huisartsen in opleiding (HAIO's)

Sinds juni 2016 is het mogelijk voor huisartsen in opleiding (HAIO's) om een GMD te openen met hun eigen Riziv-nummer, op naam van de stagemeester. HAIO’s moeten dan niet langer een GMD creëren met het Riziv-nummer van hun stagemeester. 

De GMD-relatie blijft echter bestaan tussen de stagemeester en de patiënt

Ga ook naar