HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGlobaal medisch dossiereGMD

Toepassingen

Consultatie GMD-status van patiënt

Via je eigen software kun je de GMD-status van je patiënt bevragen. Binnen enkele seconden krijg je te zien of je patiënt een GMD heeft en zo ja, bij welke arts

Deze consultatie:

 • is enkel mogelijk als er een therapeutische relatie bestaat tussen patiënt en arts (dus ofwel eID-lezing in de voorbije maanden, ofwel GMD-houder zijn);
 • is beschikbaar voor huisartsen, specialisten en tandartsen.

Consultatie van al je patiënten met een GMD

Via je software kun je een overzicht opvragen van alle patiënten met wie je een GMD-relatie hebt. De vraag wordt automatisch naar alle ziekenfondsen verstuurd. Het elektronisch antwoord van elk ziekenfonds bevat al je GMD-patiënten.  

Deze toepassing:

 • is enkel beschikbaar voor huisartsen;
 • is enkel mogelijk via je eigen software. Hiervoor moet geen eID ingelezen worden omdat het om de consultatie van al 'jouw' GMD-patiënten gaat.

Kennisgeving nieuwe GMD-relaties

Als je een GMD-relatie aangaat met een patiënt geef je dit via je softwarepakket elektronisch door aan het ziekenfonds (ingebouwd in je softwarepakket). Vrijwel meteen zal je van het ziekenfonds de melding ontvangen of het GMD aanvaard werd. Zo ja, volgt de betaling van dit GMD binnen de dertig dagen.

Je ontvangt ook een elektronisch bericht van het ziekenfonds indien een andere arts het GMD van een van je patiënten overneemt.

De kennisgeving van een nieuwe GMD-relatie gebeurt:

 • via het inlezen van de elektronische identiteitskaart van de patiënt:
  • eID;
  • kids-ID voor kinderen vanaf 6 jaar met geactiveerde pincode (enkel de PUC-code is niet voldoende);
  • eID voor vreemdelingen indien zij een rijksregisternummer hebben;
 • of manueel bij niet-elektronische kaarten (isi+-kaart of SIS-kaart). 

Soms is het niet mogelijk om meteen een eGMD af te sluiten (bv. huisbezoek zonder laptop, consult door patiënt die zijn identiteitskaart niet meeheeft). In deze situaties kan je de kennisgeving van de nieuwe GMD-relatie achteraf uitvoeren, meer bepaald binnen de zeven dagen na de uitgevoerde prestatie. De kennisgeving gebeurt via de manuele invoer van de patiëntgegevens, met de dag van het consult/huisbezoek als referentiedatum.

Ga ook naar