HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGlobaal medisch dossiereGMD

Wat bij verandering van huisarts?

Met een eGMD-kennisgeving kan je op elk moment een GMD overnemen.

Betaling

  • Wanneer een andere huisarts het GMD overneemt in het openingsjaar zullen de honoraria betaald worden aan de eerste huisarts. De rechten van de rechthebbende met betrekking tot het GMD worden wel overgedragen aan de tweede huisarts, ook al was het honorarium reeds betaald aan de eerste huisarts. 
  • Wanneer een andere huisarts het GMD overneemt tijdens het verlengingsjaar, worden de honoraria betaald aan de huisarts die erkend is als beheerder van het GMD van de rechthebbende op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de verlenging.

Ga ook naar