HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGlobaal medisch dossiereGMD

Verlengen van een GMD

Sinds 1 januari 2021 wordt het GMD automatisch verlengd wanneer je contact hebt met je patiënt (consultatie of huisbezoek) tijdens de twee jaar volgend op de verlenging.

Voorbeeld

  • In 2021 open je een GMD of heb je contact met je patiënt. 
  • In februari 2022 wordt het GMD automatisch verlengd omdat je een contact had in het voorgaande jaar. 
  • In februari 2023 wordt het GMD automatisch verlengd zelfs als je geen contact had met je patiënt in 2022. 
  • In februari 2024 is geen verlenging mogelijk indien je geen contact had met je patiënt in 2022 en 2023, en ontvang je dus geen betaling GMD.

Indien je aan de voorwaarden voor automatische verlenging voldoet en je GMD-houder bent op 31 december van het jaar dat de betaling voorgaat, ontvang je de betaling in februari van het volgende jaar. 

Voor nieuwe GMD’s (opening van een GMD voor een patiënt zonder GMD-recht) ontvang je de betaling binnen de dertig dagen. Dit is al het geval indien je gebruikt maakt van het eGMD.

Ga ook naar