Wat?

Sumehr staat voor SUMmarized Electronic Health Record. 

Sumehr is een beknopt elektronisch medisch dossier, dat alle essentiële gezondheidsinformatie bevat. Het is als het ware een foto van de gezondheidssituatie van de patiënt op het eigenste moment, waarbij je meteen verneemt wat van belang is voor de behandeling. 

De meeste softwarepakketten hebben de functionaliteit al geïntegreerd om een sumehr te maken, in te zien en te wijzigen. De lay-out kan evenwel verschillen per pakket. 

Doel

Meestal maakt de huisarts een sumehr aan. Het dossier dient om medische gegevens uit te wisselen tussen huisartsen, maar ook met geneesheren-specialisten (in een privé-praktijk of in een ziekenhuis). 

Een goed bijgehouden sumehr bevat de meest recente en meest relevante informatie over een patiënt. Zo moet bijvoorbeeld een kortstondig griepje van vier jaar geleden, dat niet relevant is, niet worden opgenomen in een sumehr.

Meer informatie

Met vragen over je softwarepakket, neem je het best rechtstreeks contact op met je softwareleverancier

Ga ook naar