HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering

Wijzigingen 1 april 2014

Nieuwe verstrekking voor compressietherapie

De verstrekking in het kader van compressietherapie wordt opgesplitst in twee verstrekkingen: de bestaande (met aangepaste omschrijving) en een nieuwe.

De toepassingsregels blijven onveranderd.

Opsplitsing rubriek 3

De bestaande rubriek 3 (verstrekkingen verricht in praktijkkamer, hersteloord, verblijfplaats voor mindervaliden) wordt gesplitst in twee aparte rubrieken

  • rubriek 3° behoudt de bestaande verstrekkingscodes, van toepassing in praktijkkamer en hersteloord;
  • nieuwe rubriek 3°bis met nieuwe verstrekkingscodes, van toepassing in een gemeenschappelijke verblijfplaats voor mindervaliden.

De toepassingsregels zijn niet veranderd. Honoraria en tarieven zijn dezelfde als die van rubriek 3° en blijven onveranderd.

Tabel pseudocodes bij facturatie forfaits

Twee pseudocodes worden in de algemene tabel ingevoerd

  • 426974 voor de nieuwe verstrekking inzake compressietherapie (424933, 424955, 424970, 427910, 424992);
  • 426576 ter aanduiding van een algemene verstrekking 'voorbereiden van medicatie'.

Afschaffen verplicht voorschrift

Het verplicht beschikken over een voorschrift voor de verstrekking 424874 (wekelijks voorbereiden van geneesmiddelen) is niet langer vereist. 

Bij de facturatie moet de rubriek voorschrijver niet meer ingevuld worden, en dit zowel voor 424874 als voor 424896.

Aanrekenen verzorging bij palliatieve thuispatiënt

De palliatieve forfaits PA, PB, PC, PP en PN kunnen slechts aangerekend worden door een gegradueerde verpleegkundige (of gelijkgestelde), vroedvrouw of verpleegkundige met brevet. Sommige zorg wordt verleend door verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten (of gelijkgestelden) maar was niet aanrekenbaar

Vanaf 1 april 2014 wordt die mogelijkheid ingeschreven in de nomenclatuur, op voorwaarde dat de gegradueerde verpleegkundige (of gelijkgestelde), vroedvrouw of verpleegkundige met brevet effectief zorg heeft verleend gedurende dezelfde verzorgingsdag

Dit zijn de mogelijkheden: 

  • als slechts één bezoek wordt afgelegd tijdens de verzorgingsdag (bv. bij forfait PA of PB) moet de zorg uitgevoerd worden door een gegradueerde verpleegkundige (of gelijkgestelde), vroedvrouw of verpleegkundige met brevet, inclusief het verplichte toilet;
  • als meerdere bezoeken worden afgelegd of voor het tweede verplichte bezoek bij een forfait PC, kan de zorg ten laste genomen worden door eender welke beoefenaar van de verpleegkunde, dus ook door bovengenoemde verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten (of gelijkgestelden).

Download